Content page
Hufvudstaden har branschens nöjdaste kontorshyresgäster | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Hufvudstaden har branschens nöjdaste kontorshyresgäster

Fastighetsbarometern visar att Hufvudstaden har branschens nöjdaste kontorshyresgäster.

Fastighetsbolaget Hufvudstaden har branschens nöjdaste kontorshyresgäster. Det visar den årliga Fastighetsbarometern som presenterades nyligen. Hufvudstaden har därmed kommit på första plats fyra gånger under de senaste fem åren.

Fastighetsbarometern är branschens Nöjd Kund-undersökning. Hufvudstaden erhöll ett Nöjd-Kund-Index på 81 (+3) på en 100-gradig skala. Branschgenomsnittet ökade till 72 (+1).

Störst påverkan på hyresgästernas nöjdhet har fastighetsägarens service, felanmälan, image och förmåga att anpassa lokalerna efter hyresgästens önskemål.  Inom dessa områden har Hufvudstaden höga resultat och dessutom ser företaget en positiv utveckling på bedömningen av miljöhänsyn och inomhusklimat.

– Vi är stolta över resultatet. Det visar på vår ambition att vara ett kund- och serviceorienterat bolag. Undersökningen är viktig för att vi ska kunna utvecklas och bli ännu bättre på att möta våra kunders behov, säger Ivo Stopner, VD Hufvudstaden.

Långsiktiga kundrelationer
Hufvudstaden arbetar kontinuerligt med att öka servicenivån och utveckla kundbemötandet. Kundrelationer, service och informationsgivning är frågor som prioriteras i det dagliga arbetet. 

– Hufvudstaden är ett bolag som har funnits sedan 1915. Långsiktiga kundrelationer är en av våra viktigaste grundstenar och vi strävar efter att våra kunder ska bli än mer framgångsrika i våra fastigheter, säger Ivo Stopner, VD Hufvudstaden.

Källa: Hufvudstaden AB

FAKTA
Bakom Fastighetsbarometern står Fastighetsägarna Sverige och konsultföretaget CFI.
Mer information om Fastighetsbarometern finns på www.cfigroup.se.

Hufvudstaden äger fastigheter och hyr ut kontors- och butikslokaler i centrala Stockholm och centrala Göteborg. Fastighetsbeståndet omfattar ett 30-tal fastigheter med en uthyrningsbar yta om 370 000 kvm. Marknadsvärdet för fastighetsbeståndet uppgår till ca 23 miljarder kronor. Antalet anställda är ca 100 personer varav 10 arbetar i Göteborg. www.hufvudstaden.se
Källa: Hufvudstaden AB

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Övrigt

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *