Content page
Arbetsstyrkan fyrdubblas på Örtoftaverket | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Arbetsstyrkan fyrdubblas på Örtoftaverket

Örtoftaverket i Lund.

Måndag 22 oktober nådde Örtoftaverket sin första viktiga milstolpe då byggnationen av pannan påbörjades – kraftvärmeverkets hjärta, värd en halv miljard kronor. När bygget nu går in i den mest intensiva fasen kommer det att krävas en fyrdubblad arbetsstyrka och Örtoftaverket blir därmed en av Skånes största byggarbetsplatser.

I Örtofta pågår just nu ett av de största byggprojekten i södra Sverige för att säkra regionens växande efterfrågan på värme och el. Första spadtaget togs i mars i år och när Örtoftaverket tas i drift i mars 2014 kommer 50 000 hushåll i Lomma, Lund och Eslöv få sin fjärrvärme härifrån. Dessutom produceras el motsvarande Eslövs kommuns årsbehov. 22 oktober gick bygget in i den mest arbetsintensiva fasen när byggnationen av kraftvärmeverkets panna sattes igång.

Panna för en halv miljard
– Hittills har vi fokuserat på att färdigställa marken, de omgivande vallarna, anlägga sedimenteringsdammarna och förbereda uppläggningsplatser för biobränslet. Nu börjar arbetet med själva kraftverksprocessen. Nu kommer Örtoftaverket också att börja växa på höjden, vilket naturligtvis känns oerhört spännande, säger Richard Bengtsson projektchef för Örtoftaverket.

I februari i år beställde man pannan, värd en halv miljard, som ska eldas med lokala och regionala biobränslen. Pannan är utvald och anpassad för just trä- och skogsbränsle. Här ska toppar, grenar och andra trädrester efter avverkning som sågverks- och pappersmassaindustrin inte vill ha eldas. Likaså returträ och torv. När byggnationen nu sätter igång kommer arbetsstyrkan snart att fyrdubblas. Örtoftaverket blir därmed en av Skånes största byggarbetsplatser där fler än 450 personer under våren 2013 kommer jobba med att bygga pannan, byggnaderna åt turbin och generator samt flishus och kontorslokaler.

Milstolpe
– I och med detta har vi nått vår första viktiga milstolpe – och allt går enligt tidsplanen, säger Richard Bengtsson som tillsammans med anställda, underleverantörer och andra inblandade i projektet under måndagen firade framgångarna med en symbolisk ceremoni på platsen där pannan nu ska börja byggas.

Syftet med Örtoftaverket är att effektivisera fjärrvärmeproduktionen i kommunerna Lomma, Lund och Eslöv samt bidra till Sveriges klimatmål. Eftersom verket drivs av regionala och lokala biobränslen (skogsavfall, returträ och torv) minskar de globala CO2-utsläppen med 205 000 ton per år. Kombinationen av el- och värmeproduktion gör dessutom att över 90 procent av bränslet kommer till nytta, att jämföra med cirka 50 procent i ett traditionellt kraftverk.

Satsningen på kraftvärmeverket är den största investeringen som Lunds Energi-koncernen gjort någonsin. Den totala kostnaden beräknas till ca 1,8 miljarder kronor.

Källa: Lunds Energikoncern

FAKTA
Lunds Energi ägs av Lunds Energikoncernen AB (publ) som i sin tur ägs, via holdingbolaget Kraftringen AB, av fyra skånska kommuner och då till 82,4 % av Lunds kommun, 12,0 % av Eslövs kommun, 3,5 % av Hörby kommun samt 2,1 % av Lomma kommun.
Antalet energikunder uppgår till 293 000 och 400 personer är anställda i koncernen. Verksamheten omfattar elnät, elförsäljning, elproduktion, fjärrvärme, fjärrkyla, naturgas, kommunikationsnät, belysning samt entreprenad- och servicetjänster.
Källa: Lunds Energikoncern

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Miljö och energi

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *