Content page
Prestigefyllt pris till Paroc vid internationell konferens | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Prestigefyllt pris till Paroc vid internationell konferens

Global Insulation Conference är den största årliga sammankomsten inom isoleringsbranschen. Vid årets konferens utsågs Paroc Group, tillverkare och leverantör av energieffektiva produkter och lösningar för isolering, till Global Insulation Company of the Year.

Konferensen som hölls i Lettland i slutet av september samlade såväl isoleringstillverkare från olika länder som byggnadsexpertis och forskare från ett flertal universitet. Deltagarna kom från 19 länder, däribland Sydkorea och Kanada.

Hållbarhet
Priset som delades ut till Paroc, Global Insulation Company of the Year 2012, motiverades till stor del av företagets ledande roll när det gäller att uppmärksamma miljöpåverkan. Panelen lovordade även Parocs innovativa isoleringslösningar för renoveringsprojekt.

Parocs inriktning på ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet speglas av företagets arbete med sikte på effektivare användning av resurser och energi. För både individen och samhället utgör de totala energibesparingar som uppnås med god byggnadsisolering det viktigaste bidraget från det vi kallar hållbar verksamhet.

“Byggnader med hög energieffektivitet är ett aktuellt diskussionsämne över hela världen. Isoleringslösningar spelar en central roll i utvecklingen mot hållbara och säkra passivhus och nollenergihus” säger Kari Lehtinen, koncernchef för Paroc Group.

Källa: www.paroc.se

FAKTA
Paroc Group är en av de ledande tillverkarna av mineralullsisolering och lösningar i Europa. PAROC® produkterna omfattar byggisolering, teknisk isolering, fartygsisolering, sandwichelement och akustikprodukter. Vi har verksamhet i 13 europeiska länder och tillverkning i Finland, Sverige, Litauen och Polen. Paroc Group ägs av ett antal institutionella investerare med Paroc-anställda som minoritetsägare. Vår omsättning år 2011 var EUR 405 miljoner och antalet anställda 1 990.
Källa: www.paroc.se

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Miljö och energi

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *