Content page
Även byggbranschen behöver personalliggare | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Även byggbranschen behöver personalliggare

Peter Löfgren, utvecklingschef på Sveriges Byggindustrier.

Sveriges Byggindustrier och Byggbranschen i samverkan har i flera år efterlyst personalliggare i kampen mot svartarbete. När kommer det ett förslag från regeringen för byggbranschen?

– Vi välkomnar att tvätteribranschen har fått gehör för sitt önskemål om en lag om personalliggare för att motverka svartarbete. Men Sveriges Byggindustrier och Byggbranschen i samverkan har drivit samma fråga under flera år, säger Peter Löfgren, utvecklingschef på Sveriges Byggindustrier.

Byggbranschen behöver, precis som tvätteri-, restaurang- och frisörbranscherna, omfattas av krav på att föra personalliggare. Det är angeläget att lagstiftarna tar detta på allvar.

– Vi har till och med erbjudit oss att tillsätta resurser för att bistå i arbetet med att få en konkurrensneutral och effektiv lagstiftning på plats. Nu hoppas vi inom kort att vi kan få ett positivt besked från Finansdepartementet avseende byggbranschen, säger Peter Löfgren.

Skatteverket
En lag om personalliggare innebär att näringsidkarna inom branschen löpande ska föra en personalliggare över de personer som är verksamma i näringsverksamheten. Skatteverket ska ha möjlighet att göra oanmälda arbetsplatsbesök för att kontrollera personalliggaren. En kontrollavgift ska tas ut om skyldigheten inte fullgörs. Byggbranschen vill även ha lagstiftning om skyldighet för företag att lämna månatliga uppgifter på individnivå över inbetalda skatter och avgifter. Detta skulle försvåra för oseriösa företag att driva verksamhet inom byggbranschen.

Byggbranschen i samverkan är ett samarbete mellan tolv förbund där både arbetsgivare och fack deltar för att öka antalet vita jobb, motverka svartarbete och främja en sund byggbransch med seriösa företag.

Källa: Sveriges Byggindustrier

FAKTA
Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. 3200 medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. Vår vision är ett hållbart samhällsbyggande i världsklass. Se www.bygg.org
Ca 3200 bygg-, anläggnings- och specialföretag har samordnat sin bransch- och arbetsgivarverksamhet i Sveriges Byggindustrier (BI).  BI verkar för att åstadkomma gynnsamma förutsättningar och villkor för byggföretagen. Därför agerar vi på riksplanet såväl som lokalt genom våra 27 lokalkontor gentemot bland annat riksdag och regering, myndigheter, politiker och fackliga organisationer. BI:s vision är ett hållbart byggande i världsklass. www.bygg.org
Källa: Sveriges Byggindustrier

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Juridik

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *