Content page
Unikt projekt för hållbara stadskvarter får forskningsanslag | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Unikt projekt för hållbara stadskvarter får forskningsanslag

Unikt projekt för hållbara stadskvarter får forskningsanslag.

Inobi är det enda arkitektföretag som har beviljats forskningsanslag från Delegationen för hållbara städer 2012. Inobi får stödet från regeringen för att genomföra sitt forskningsprojekt ”Resilienskvarter”. Projektet ska resultera i en öppen designplattform för hållbara – resilienta – stadskvarter.

Andreas Eklöf, inobis vd:

– Det är oerhört betydelsefullt för oss att vi får det här stödet till forskningsprojektet Resilienskvarter. Det möjliggör att vi kan genomföra en helt unik och ambitiös satsning på att utveckla nya lösningar för hållbarhet i svenska städer.

Erik Berg är projektledare för Resilenskvarter på inobi:

– Vår ingång är att analysera de sociala förutsättningarna för ekologisk hållbarhet på kvartersnivå. Städer bär på en mycket stor potential till hållbara lösningar, men idag förblir den potentialen till stora delar outnyttjad, eftersom det saknas sociala och institutionella arrangemang för resursdelning och lokala kretsloppslösningar. Målet med projektet är att utveckla konkreta strategier för att möta den problematiken och visa hur mycket som faktiskt går att göra inom stadens ramar.

Inobi kommer nu att gå vidare med att formera en tvärdisciplinär samverkan kring projektet tillsammans med tidigare och nya partners inom forskning, näringsliv och samhälle.

Resilenskvarter
Forskningsprojektet Resilienskvarter omfattar i detta skede cirka 1000 timmar, varav regeringens anslag täcker 30 %. Projektet kommer att genomföras under 2012-2013 och kommer bland annat resultera i en öppen ”konceptplattform för resilienskvarter” som publiceras som ett fritt tillgängligt planeringsstöd för aktörer som därefter vill vidareutveckla konceptet eller genomföra konkreta byggprojekt baserat på resiliensplattformen.

Projektet kommer att kunna följas på projekthemsidan: www.resilienskvarter.se

Källa: inobi AB

FAKTA
Inobi är ett forskningsnära kunskapsföretag i Göteborg som samlar processledning, social analys och arkitektur under ett tak.
Källa: Inobi AB

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Arkitektur

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *