Content page
SveaReal-fastighet blir nordiskt distributionsnav | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

SveaReal-fastighet blir nordiskt distributionsnav

Claes Malmkvist, VD för SveaReal AB.

I SveaReals fastighet i Östra Hamnen i Malmö centraliserar Habo Gruppen AB nu sitt nordiska distributionslager.

Habo Gruppen väljer att flytta lager och distribution till en koncerngemensam lokalisering i Malmö. Systerbolaget Thomée Gruppen AB är hyresgäster i SveaReals fastighet sedan 1985 och hyr idag 16 000 kvadratmeter lager och kontor. Det nya avtalet är på ytterligare 10.000 kvadratmeter.

– Det är naturligtvis ett gott betyg på vår förvaltning när en stor kund väljer att bli ännu större, säger SveaReals VD Claes Malmkvist.
Vi fokuserar mycket på våra kunder och deras behov och det känns extra bra när man lyckas med affärer som denna, avslutar Claes Malmkvist.

Hållbara lösningar
Som nordisk marknadsledare inom dörrhandtag och beslag, ställer Habo Gruppen höga krav på ett modernt och effektivt nordiskt lager med långsiktigt hållbara lösningar för sin framtida distribution.

– Vi måste så effektivt som möjligt distribuera våra varor till våra nordiska kunder. Flytten av distribunalen är nödvändig för att behålla konkurrenskraften på marknaden och kunna fortsätta att växa. Samordning av en rad funktioner mellan de olika affärsområdena i koncernen är nödvändigt för att utvecklas på en konkurrensutsatt marknad, säger Mårten Sundberg, VD på moderkoncernen Lomond Industrier AB.

Källa: SveaReal AB

FAKTA
SveaReal AB  äger och utvecklar framgångsrikt fastigheter för lager, logistik och kontor på tillväxtorter i mellersta och södra Sverige . Fastighetsbeståndet omfattar 77 fastigheter med en lokalyta om 706 000 kvm. Organisationen består av 20 medarbetare som utgår från kontoren i Göteborg, Malmö och Stockholm. Bolaget omsätter ca 470 MSEK och har god lönsamhet.
SveaReal har 321 aktieägare bestående av i första hand norska institutionella kapitalplacerare, privata bolag och privatpersoner. Besök vår hemsida för mer information om aktien.
Källa: Svea Real AB

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Övrigt

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *