Content page
Valfrihet – samarbete och medinflytande – nyckelord för Sigtunas snabba utveckling | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Valfrihet – samarbete och medinflytande – nyckelord för Sigtunas snabba utveckling

Omvänd planprocess i Sigtuna.

Unik planprocess och offentliga vardagsrum presenteras på Business Arena. Sigtuna är Sveriges snabbast växande kommun. Med en mångårig satsning på ett diversifierat bostadsbyggande tar Sigtuna ansvar för att vara med och minska bostadsbristen i Stockholmsregionen. På fastighetsmässan Business Arena 19-20 september presenteras två unika projekt där en omvänd planprocess respektive samhällsnytta står i fokus.

Just nu pågår en ny visionsstyrd stadsplaneringsprocess i Sigtuna kommun och NCC Boendes projekt Norra Sigtuna stad. Här tillämpas medborgardialoger där man också tar hänsyn till de yngres visioner via en just avslutad Minecraft-tävling. 

-Vi är måna om att få veta vad våra boende vill ha. Därför tillämpar vi en visionsstyrd process där invånarna är med och utformar stadsplaneringen innan vi börjar rita. Vi har arrangerat två medborgarforum, workshops, en studieresa, en aktivitetsdag i Norra Sigtuna och kontinuerligt fört en dialog med medborgarna via vår idéplats på webben. I dagarna avslutas en Minecrafttävling där barn och ungdomar mellan 7-15 år har bjudits in för att bygga sin vision om Norra Sigtuna stad. Det är jättespännande att se var vi landar, säger Kim Hultén, Projektchef NCC Boende.

Visionen för Valsta Centrum
Ett annat pågående projekt är Sigtuna kommun och Sigtunahems förvärv av Valsta Centrum där samhällsnyttan är utgångspunkten. Visionen för Valsta Centrum är att skapa ett offentligt vardagsrum, ett mellanting mellan offentlig miljö och hemma, öppet för alla människor. En lokal mötesplats för både socialt umgänge och personligt stöd, där allt från organiserade fritidsaktiviteter och läxläsning till vård och shopping får plats.

I augusti beslutades bland annat att man förtätar med 120-140 nya bostäder och tillför ytterligare 800 kvadratmeter kommersiella och offentliga ytor. Man möjliggör även för byggandet av småhus på taket till den nya centrumanläggningen. Bakom satsningen står ett samarbete mellan SigtunaHem, Rikshem och Sigtuna kommun.

Källa: Destination Sigtuna

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Övrigt

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *