Content page
Sveavägen 44 blir BREEAM Excellent först i Sverige! | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Sveavägen 44 blir BREEAM Excellent först i Sverige!

Sveavägen 44 i Stockholm.

Diligentia bygger om och till sin stora kontorsfastighet på Sveavägen 44, mitt i Stockholms city. I dagarna bekräftade assessorn att man vid om- och tillbyggnationens färdigställande kommer att nå nivån Excellent, enligt miljöklassningssystemet BREEAM. Detta är Diligentia först i Sverige med!

När kontors- och butikshyresgästerna börjar flytta in på Sveavägen 44 under 2014 kommer de kunna glädja sig åt att bedriva sin verksamhet i ett flexibelt och effektivt kontorshus som bidrar till stadens ekologiska mångfald samtidigt som energianvändningen minimerats. Att vara hyresgäst i ett hus som är BREEAM Excellent-klassat är idag unikt i Sverige.

– Vi arbetar hårt för att få en energieffektiv byggnad, säger Björn Åsander, Diligentias projektchef för Sveavägen 44. Huset ska bli en av Europas mest energieffektiva kontorsfastigheter genom att vi minskar energianvändningen med över 70 procent!

BREEAMs första fas i hamn
Det internationella klassningssystemet BREEAM har två skeden, nämligen Design Stage och Post Construction Stage. Den BREEAM Excellent-utfästelse Diligentia nu fått av assessorn för Sveavägen 44 gäller Design Stage.

Det nya Sveavägen 44
Sveavägen 44, som tidigare varit en tämligen sluten kontorsfastighet ska i sin nya skepnad bli en öppen och naturlig mötesplats. Här – mitt i ett växande city – möts snart både kollegor och boende, tillresande och förbipasserande. Redan har Klarna, marknadsledaren för betalningslösningar inom e-handel, bestämt sig för att hyra 9 000 öppen och flexibel kontorsyta. De kommer att bli grannar med ytterligare innovativa kontorskoncept samt restauranger och butiker i husets nedre plan och Nobis AB i grannfastigheten.

Energibesparing

Energianvändningen på Sveavägen 44 kommer att minskas med över 70 procent, till 35 kWh/m2, vilket innebär ett minskat koldioxidutsläpp på ca 1 000 ton/år. Den minskningen motsvarar 900 dagliga tvåmilsresor med bil, dvs. 900 personer som pendlar till och från arbetet. Dagligen.

Källa: Diligentia

FAKTA

Diligentia är fastighetsbolaget som tillåter oss själva att ha en samhällsförbättrande strävan. En strävan att få bidra till mer inspirerande miljöer där människor helt enkelt mår bra. Att få bidra till ett samhälle som stimulerar företag att stärka Sverige ur både hållbarhetsperspektiv och genom ökad tillväxt och sysselsättning. Ett samhälle som gör livet lättare för våra sjuka, våra äldre och våra barn. Till hjälp har vi våra fastigheter. Vi har interiörer, exteriörer, miljöer och personal. Vi har innovativa idéer. Vi har den diskreta detaljen i kontorets fönsterbräde och det stora penseldragets skolor. Vi har vår grundtanke: att äga, förvalta och utveckla fastigheter på ett sätt som bidrar till ett bättre samhälle.
Källa: Diligentia

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Innemiljö/Utemiljö

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *