Content page
Välkommen till Svenska Kyl- & Värmepumpdagen! | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Välkommen till Svenska Kyl- & Värmepumpdagen!

Svenska Kyl- och Värmepumpdagen på Biopalatset Bergakungen, Göteborg.

Den 19 oktober är det åter dags för den numer traditionella aktiviteten Svenska Kyl- och Värmepumpdagen. Det är ett samarrangemang mellan samtliga dominerande organisationer i Sverige, det vill säga Kyl & Värmepumpföretagen, Svenska Kyltekniska Föreningen, Svenska Värmepumpföreningen (Svep) och Energimyndighetens forskningsprogram (Effsys+). Vi samlas i Göteborg där dagsprogrammet kommer att hållas på Biopalatset Bergakungen.

Svenska Kyl- & Värmepumpdagen är ett forum där teknik, marknad, kompetensutveckling och forskning kan sammanstråla och diskuteras. Dagen kommer att ge viktig information om den senaste utvecklingen när det gäller teknik och marknad inom kyl- och värmepumpsområdet, men även ge svar på aktuella frågeställningar som rör omvärldens påverkan på vår och företagens vardag.

Kyl & Värmepumpföretagen är branschorganisationen för Sveriges kyl- och värmepumpentreprenörer.

Kyl & Värmepumpföretagen jobbar för medlemsföretagen gentemot omvärlden för att ta tillvara deras intressen. Vi håller kontakt med myndigheter och politiker och hjälper dem att fatta genomtänkta och kloka beslut som rör vår bransch. Vi samverkar med andra intresseorganisationer och marknadsför våra medlemmars kompetens. Vårt mål är en attraktiv och synlig bransch med aktiva och lönsamma företag!

Källa: Kyl & Värmepumpföretagen

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER På Gång

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *