Content page
Värmepumpsägare – telefonförsäljarnas nya offer | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Värmepumpsägare – telefonförsäljarnas nya offer

Anne-Lee Bertenstam - Teknisk informatör

Vi har väl alla någon gång blivit uppringda av en telefonförsäljare som vill sälja en produkt eller tjänst som vi inte visste att vi kunde leva utan. Försäljarna försöker ofta på mer eller mindre bedrägliga sätt få oss att ingå avtal om någon prenumeration, ofta med lovorden att det handlar om gratis prov eller dylikt. Det är inte sällan som dessa företag riktar in sig på den äldre generationen som kanske inte alla gånger hänger med i telefonförsäljarens snabba monolog. Det är då viktigt att känna till att man enligt Distans och Hemförsäljningslagen har 14 dagar på sig att ångra det ingångna avtalet. Information om detta måste företaget delge skriftligt och det är inte förrän konsumenten mottagit informationen som tidsfristen börjar löpa.

Se upp för oseriösa serviceföretag

Försäljarna har sedan en tid också riktat in sig på ägare av värmepumpar. Här är det så kallade serviceavtal som försäljarna på olika sätt försöker få konsumenter att teckna. Det är framförallt ett företag vid namn Svensk VVS Support, eller TM Direkt AB, som utmärker sig. Enligt Svenska Värmepumpföreningen (SVEP) bör värmepumpar servas med ett visst intervall och att teckna ett serviceavtal är inte alls fel, men det ska göras med ett seriöst företag.

– Vi får in många samtal där konsumenter känner sig lurade av företaget Svensk VVS Support. Det handlar framförallt om att konsumenterna, inte upplever att de ingått något avtal. När de försöker säga upp avtalet är det ingen som svarar på det utfästa telefonnumret, säger Anne-Lee Bertenstam, Teknisk Informatör på SVEP.

Förutom att företaget säljer serviceavtalen på ett moraliskt tvivelaktigt sätt finns det indikationer på att företaget begår mer direkt uppenbara fel. Svensk VVS Support verkar inte skicka ut information om ångerrätt. Dessutom tyder vissa vittnesmål på att de i vissa fall påstår att värmepumpsinstallationen måste besiktigas enligt lag, något som inte är sant för en vanlig villavärmepump. Det finns också indikationer på att de utger sig för att ringa från andra mer etablerade serviceföretag eller från en värmepumpstillverkare, det förkommer också att företag utgett sig för att vara Svenska Värmepumpföreningen. Därför har bland annat värmepumpstillverkarna NIBE och IVT valt att gå ut varningar på sina hemsidor.

Hur ska man kunna veta vilka företag som faktiskt är seriösa?

– Generellt bör man vara mycket skeptisk med att ingå avtal per telefon då man blivit uppringd. Be i sådana fall om att få återringa företaget i fråga. I annat fall kan man kontakta oss på SVEP eller tillverkaren av värmepumpen i fråga för att få kontaktuppgifter till ett seriöst serviceföretag, säger Anne-Lee Bertenstam.

FAKTA
SVEP, Svenska Värmepumpföreningen, är branschorganet för den svenska värmepumpbranschen. Organisationen har cirka 700 medlemmar i form av tillverkare, importörer och installatörer. SVEP är den officiella informationskanalen för värmepumpar gentemot allmänhet, myndigheter och beslutspåverkare i Sverige.

Källa: SVEP Information & Service AB

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Miljö och energi

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *