Content page
HSB brf Hilda tilldelas Malmös Gröna Lansen-pris | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

HSB brf Hilda tilldelas Malmös Gröna Lansen-pris

HSB brf Hilda tilldelas Malmös Gröna Lansen-pris.

HSB brf Hilda har tagit emot en lång rad utmärkelser för sitt miljöarbete i bostadsrättsföreningen. Nu har man också fått pris från Malmö stad, det s k Lansen-priset.  Priset ges för förtjänstfulla insatser för klimat- och hållbarhetsarbetet i Malmö. Brf Hildas satsningar på ekonomisk, teknisk, social och miljömässig hållbarhet imponerade på priskommittén.

– Det långsiktiga och strategiska omställningsarbetet inom HSB brf Hilda är en unik satsning i Malmö och Sverige och som förhoppningsvis kan bli en förebild för andra initiativ i landet och är ett värdigt tillskott till stadsmiljön i Malmö, anger priskommittén i motiveringen för att brf Hilda tilldelas 2012 års Gröna Lansen-pris.

Gröna Lansen-priset är en del av Malmös stadsbyggnadspris och delas ut årligen i samband med Stadsbyggandets dag som genomfördes på Malmö Börshus 22 augusti. Priset består av en minnestavla som sätts upp på det belönade objektet.

– Hildas arbete med miljö och hållbarhet har fått stor uppmärksamhet. Gröna Lansen-priset är ytterligare ett bevis på att vi tänkte rätt när vi förvandlade ett ordinärt stambytesprojekt till ett förnyelseprojekt som omfattar alla aspekter av hållbarhet, säger brf Hildas vice ordförande Nancy Mashoun i en kommentar till utmärkelsen.

Källa: HSB Riksförbund

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Innemiljö/Utemiljö

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *