Content page
Nytt förslag av fastighetsavgift välkomnas av studentbostadsbranschen | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Nytt förslag av fastighetsavgift välkomnas av studentbostadsbranschen

Förslag kan leda till lägre hyra för studenter.

För landets studentbostadsföretag är det nya förslaget på fastighetsavgift efterlängtat. Om förslaget träder i kraft innebär det en rättvisare beskattning av studentbostadsbeståndet och en positiv utveckling för studenterna som bor i det.

I bostadstaxeringsutredningen som presenterades för regeringen under tisdagen föreslås äntligen en klart förbättrad fastighetsavgift för landets studentbostäder. I dagsläget slår utformningen av avgiften hårt mot studentbostäder då t.ex. ett korridorrum utan eget kök (och ibland utan egen toalett) belastas med lika stor avgift som en sexrummare med alla faciliteter. I förslaget som utredningen presenterar föreslås istället avgiften baseras på bostadens yta vilket ger stor effekt för landets studentbostäder.

Orättvisor försvinner
– Ett snabbt överslag visar att den totala fastighetsavgiften vi betalar per år skulle halveras från dagens 8 till runt 4 miljoner kronor per år. Det är en summa som ger stor effekt för vår ekonomi och i slutändan även de studenter som bor i våra bostäder, säger Rolf Svensson, vd på AF Bostäder i Lund och ordförande i Studentbostadsföretagen.

Den nuvarande fastighetsavgiften innebär en kostnad per bostad på drygt 1 300 kr per år. Om utredningens förslag går igenom innebär det istället en avgift på cirka 600 kr per bostad och år i genomsnitt.

– Idag utgör fastighetsavgiften dubbelt så stor andel av hyran i en studentbostad jämfört med en vanlig hyresrätt. Utredningsförslaget skulle med stor sannolikhet radera den orättvisan i ett enda svep, säger Martin Johansson generalsekreterare på Studentbostadsföretagen.

Förhoppning
För studentbostadsbranschen har en förändrad fastighetsavgift varit i fokus sedan den senaste förändringen av densamma efter valet 2006. Utredningens slutsatser om en anpassning efter studentbostädernas förutsättningar är därför mycket välkommet.

– Studentbostadsbranschen är i behov av politisk välvilja för att underlätta såväl förvaltning som nyproduktion av de 20 000 nya studentbostäder som behövs i dagsläget och förslaget om fastighetsavgiften är en viktig del. Vi kan bara hoppas att utredningsförslagen också tar sig igenom den politiska processen och inte läggs i högen bland andra ogenomförda utredningsförslag, avslutar Martin Johansson.

Källa: Studentbostadsföretagen

FAKTA

Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 60 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör.

Vi är politiskt och ekonomiskt oberoende och företräder enbart våra medlemmars intressen – skapa förutsättningar för att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet.
Källa: Studentbostadsföretagen

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Bostad

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *