Content page
Mullsjö Simhall – med Sveriges renaste badvatten? | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Mullsjö Simhall – med Sveriges renaste badvatten?

Mullsjö simhall - nu med Sveriges renaste vatten.

Analyser visar att den nyrenoverade simhallen i Mullsjö har badvatten i toppklass. Den nya reningsanläggningen som bygger på ny teknik och forskningsresultat planerades av Grontmij.

– Jag är övertygad om att Mullsjö Simhall idag har Sveriges renaste badvatten, säger Michael Ohlsson, projektledare på Grontmij, Vatten- och Ledningsteknik.

Mullsjö simhall hade fram till 2010 ett reningssystem från 70-talet av en typ som finns i många svenska badhus. Systemet gav klorvärden på omkring eller över gränsvärdet på 0,4 mg bundet klor per liter – en nivå som är vanlig och ett tecken på problem.

Korrosion och dålig arbetsmiljö

Reningstekniken, med diatomitfilter och användning av stora volymer starka syror, var även starkt ifrågasatt ur arbetsmiljösynpunkt och bidrog dessutom till korrosion. Det bedömdes även vara svårt att få reservdelar till den gamla anläggningen.  Kommunen ställde höga krav på den nya vattenreningens effektivitet och arbetsmiljö.  Med det nya reningssystemet som invigdes i januari 2012 så har spektakulära resultat nåtts.

– Jag har varit i åtminstone 50 svenska simhallar men aldrig sett så bra vatten, säger Michael Ohlsson.

Idag ligger klorhalten, bundet klor, på 0,04 mg per liter, och även turbiditeten – vattnets optiska klarhet – har förbättrats lika mycket. Besökare vittnar om att den typiska ”badhuslukten” har försvunnit, och att vattnet upplevs som kristallklart. Det innebär att också personer som är känsliga mot klorerat vatten numer kan använda badhuset.

Klorgas- och kemikalielarm
– Vi har hört från flera badande som tidigare haft problem med kloret i vattnet som nu kommit tillbaka, säger Peter Bååth, fastighetsansvarig på Mullsjö Kommun.

Mullsjö kommun anlitade Grontmij för att ta fram förfrågningsunderlaget vid upphandlingen, och Grontmij har också svarat för förprojekteringen av den nya anläggningen som levererats av värmlandsföretaget Poolwater.

Den nya anläggningen har också utrustats med flera kemikalielarm som ett klorgaslarm vilket höjer säkerheten för personalen och badande.

För Mullsjö kommun har den nya reningsanläggningen kostat cirka 3,6 miljoner att bygga, men jämfört med den gamla anläggningen sparar kommunen varje år hundratusentals kronor i minskat underhållsbehov och minskad åtgång av vatten och kemikalier.

Och dessutom har alltså kommuninnevånarna fått Sveriges kanske finaste badvatten.

– Vi är jättenöjda, säger Peter Bååth, fastighetsansvarig på Mullsjö Kommun.

– Vi har inte fått ett enda klagomål sen ombyggnaden. Jag har hört från personalen i simhallen att de verkligen får se till att hålla rent – man kan se ett sandkorn på botten av bassängen nu när vattnet är så klart!

Källa: Grontmij

FAKTA
Grontmij är tekniska konsulter inom energi, samhällsbyggnad, husbyggnad, projektledning, arkitektur och miljö. Med omkring 9 000 medarbetare är Grontmij Europas tredje största teknikkonsultbolag. Grontmij i Sverige är rikstäckande med cirka 800 konsulter på ett 25-tal orter

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Innemiljö/Utemiljö

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *