Content page
Byggbranschens framtida miljösamordnare | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Byggbranschens framtida miljösamordnare

Bengt Dahlgren är en av utbildarna i kursen Miljösamordnare Byggnader.

I arbetet för ett hållbart byggande och en hållbar fastighetsförvaltning, även ur ett miljöperspektiv, krävs kunskap. På KYH i Malmö är Bengt Dahlgren Syd delaktig som arbetslivsrepresentant i ledningsgruppen och utbildare i vissa delkurser, i utbildningen av blivande Miljösamordnare Byggnader.

Denna utbildning är en ny, spännande och unik 2-årig YH-utbildning och tänkt att ge branschen miljösamordnare som kommer att vara verksamma inom byggbranschen, fastighetsbolag, arkitektfirmor, energibolag, konsultbolag och inom utveckling av förnyelsebara energikällor samt miljörådgivning.

Miljöfrågorna kopplade till byggnader är komplexa. Inte bara huset i sig utan också verksamhet och användningen är en del av byggnadens miljöbelastning, som beteende och inredning eller transporter till och från byggnaden.

En övergripande kunskap över tre stora och vitt skilda områden – inneklimat, material och energi – är en bristvara men högst önskvärd för att kunna uppnå uppsatta miljömål.

Utbildningens ingående kurser har ett övergripande miljöfokus. Utöver teoretisk och praktisk kunskap har utbildningens kurser ett övergripande miljöfokuserat innehåll. Kurserna omfattar flera områden som energianvändning & energiförsörjning, inomhusmiljö, hantering av avfall, byggnadsteknik, fysik & fuktbeständighet, användning av kemikalier samt val av byggnadsmaterial & byggvaror. Därutöver ingår 20 veckors lärande i arbete.

Källa: Bengt Dahlgren AB

Fakta Bengt Dahlgren
Bengt Dahlgren är ett av Sveriges ledande teknikkonsultföretag inom VVS, Energi & Miljö, Styr & Övervakning, Brand & Risk samt Teknisk Förvaltning.

Fakta Bengt Dahlgren Brand & Risk
Bengt Dahlgren Brand & Risk är ett av 6 dotterbolag och består idag av 40 stycken Brand-, Risk- och Sprinkleringenjörer.

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Innemiljö/Utemiljö

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *