Content page
Försäljningen av värmepumpar – nedåt | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Försäljningen av värmepumpar – nedåt

Martin Forsén, VD för Svenska Värmepumpföreningen.

Den negativa trenden med minskad försäljning av värmepumpar höll i sig under det andra kvartalet 2012. Försäljningsminskningen har dock bromsats upp och är inte lika stor som under det första kvartalet.

– Vi kan inte med säkerhet säga att botten är nådd, men försäljningsminskningen för alla typer av värmepumpar är betydligt lägre under andra kvartalet än under det första, säger Martin Forsén, VD Svenska Värmepumpföreningen. Vi är försiktigt optimistiska inför den stora försäljningsperioden, som inträffar under hösten.

Fortfarande sjunker försäljningen av luft-vattenvärmepumpar kraftigt, -27 %* under andra kvartalet. För frånluftvärmepumpar och bergvärmepumpar har minskningen under perioden varit 7 % respektive 5 %. För produktsegmentet större fastigheter har försäljningsminskningen helt avstannat (+2 %).

– Trots att försäljningen minskar, säljs det fortfarande avsevärt många fler bergvärmepumpar i Sverige än i något annat land i Europa, fortsätter Martin Forsén.

* Statistikunderlaget för luft-vattenvärmepumpar är inte heltäckande, vilket gör att den verkliga nedgången sannolikt är något mindre.

FAKTA
SVEP, Svenska Värmepumpföreningen, är branschorganet för den svenska värmepumpbranschen. Organisationen har cirka 700 medlemmar i form av tillverkare, importörer och installatörer. SVEP är den officiella informationskanalen för värmepumpar gentemot allmänhet, myndigheter och beslutspåverkare i Sverige.

Källa:SVEP

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Miljö och energi

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *