Content page
Nordiskt samarbete mellan mässor gynnar träbranschen | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Nordiskt samarbete mellan mässor gynnar träbranschen

Stefan Sundqvist, mässansvarig, Trä & Teknik.

Träbranschens största mässa i Finland, Wood & Bioenergy, har inlett ett samarbete med svenska Trä & Teknik i Göteborg.

Jyväskylä Fair kommer att vara med på Trä & Teknik 2012 med en egen monter för första gången. Trä & Teknik kommer i sin tur att ställa ut i sin tur i Jyväskylä den 4 – 6 september 2013.

Jyri Siekkinen, Sales Director på Jyväskylä Fair gläds över det ännu tätare samarbetet och ser en klar fördel i att de två ledande trämässorna i Norden arrangeras turvis olika år.

Stefan Sundqvist, mässansvarig för Trä & Teknik, säger:
– Styrkan i att samverka gynnar branschen, och vi ser fram emot att arbeta mer aktivt tillsammans med Wood & Bioenergy i framtiden.

Svenska Mässan i Göteborg
Den ökade framtidstron inom trä- och möbelindustrin avspeglas på Trä & Teknik på Svenska Mässan i Göteborg 21-24 augusti. Mässan, som i år firar 30-årsjubileum, är sedan länge den helt dominerande mötesplatsen och den stora inspirationskällan för branschens många aktörer.

– I år finns alla världsledande maskin- och materialleverantörer med. Och nettoytan ökar något, till närmare 10 000 kvadratmeter, säger Stefan Sundqvist.

Träproduktklustern i Finland består av ett 20-tal delbranscher som kan vara kunder för varandra och som har sina speciella behov och intressen. Wood & Bioenergy 2013 kommer att erbjuda en heltäckande och interaktiv plattform för hela branschen, beskriver Jyri Siekkinen i målen för den kommande mässan.

Källa: Svenska Mässan

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER På Gång

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *