Content page
Så vill HBT-personer bo som äldre | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Så vill HBT-personer bo som äldre

Snart öppnar ett seniorboende för HBT-personer men det saknas fortfarande vård- och omsorgsboende. Många är rädda för att de måste krypa tillbaka in i garderoben på äldre dar. Nu har en kartläggning gjorts för att få veta hur HBT-personer vill bo när de blir äldre.

Resultatet visar att man inte önskar ett segregerat boende, utan välkomnar även andra grupper.
Men trygghet är en förutsättning för en sådan öppenhet. Planen är att i framtiden uppföra ett sådant äldreboende.

Kartläggningen syftade till att få veta HBT-personers behov, önskemål och farhågor i relation till åldrande och boende och hur ett äldreboende med HBT-profil skulle kunna möta detta.

Allteftersom andelen äldre i Sverige ökar, kan slutsatsen dras att även äldre som definierar sig som HBT-person ökar. Idag finns inget äldreboende med HBT-profil i Sverige. Det finns framskridna planer på en verksamhet i Stockholm, Regnbågen och ett äldreboende där personal och ledning har genomgått RFSL:s utbildning för HBT-certifiering, öppnade i Kungsängen i maj 2012. Inget av dessa omfattar dock någon form av vård- och omsorgsboende.

Ritning klar

Det som framkom främst i kartläggningen är vikten av att kunna förena öppenheten mot omvärlden och samtidigt skapa en trygg miljö som bygger på den tillit och gemenskap man känner inom HBT-samhället. Ett traditionellt äldreboende kan komma att exkludera eller inte förmå att möta de behov som HBT-gruppen har.

Utifrån resultatet från kartläggningen har Per Aase Arkitektkontor tagit fram en ritning på hur ett äldreboende för HBT-personer skulle kunna se ut. Tanken är att kunna bygga detta på en attraktiv central plats med närhet till natur.

Kartläggningen är utförd av Per Aase Arkitektkontor och Sektionen för arbetsterapi på Karolinska Institutet och finansierad av Hjälpmedelsinstitutet.

Läs mer om kartläggningen www.hi.se.

Fakta

Bo bra på äldre dar
Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar drivs av Hjälpmedelsinstitutet sedan hösten 2010. Syftet är att stimulera till nytänkande kring bostäder och boendemiljöer för äldre. Ett sjuttiotal projekt har fått stöd, flera arkitekttävlingar har genomförts och fyra nätverk av kommuner har upprättats som arbetar med strategiska frågor kring bostadsplanering för äldre. Läs mer på www.bobrapåäldredar.se

Källa: Hjälpmedelsinstitutet

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Bostad

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *