Content page
Fastighetsägarna stärker sitt samarbete med Svenska Stadskärnor | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Fastighetsägarna stärker sitt samarbete med Svenska Stadskärnor

Rudolf Antoni, Björn Bergman och Tomas Kruth från GFR.

Fastighetsägarna väljer nu att utöka sitt samarbete med organisationen Svenska Stadskärnor genom att ta två platser i ledningsgruppen, en plats i valberedningen samt ansvara för organisationens utbildning och forskning.

– Med en stark samarbetspartner som Fastighetsägarna får vi extra tyngd och kan sätta stadsutveckling på den politiska dagordningen på ett ännu bättre sätt, säger Björn Bergman, vd för Svenska Stadskärnor.

Rollerna
Tomas Kruth, projektledare för stadsutveckling hos Fastighetsägarna GFR och Rudolf Antoni, biträdande näringspolitisk chef och utredare hos Fastighetsägarna GFR tar nu båda plats i ledningsgruppen för Svenska Stadskärnor. De två har utöver detta även tackat ja till ytterligare förtroendeuppdrag. Tomas Kruth blir ansvarig för organisationens utbildningsprogram (UCM, Urban Center Management) samt ny representant i valberedningen. Rudolf Antoni blir ansvarig för Svenska stadskärnors nybildade forskningsråd. Dessutom sitter Göran Höckert, Näringspolitisk chef Fastighetsägarna Syd, i Svenska Stadskärnors styrelse.

– De är kloka människor med en stor förståelse för frågor som rör stadsutveckling. Fastighetsföretag är en viktig samhällsbyggare, och med en tydlig och stark branschorganisation som samarbetspartner kommer våra frågor att bli mer synliga, konstaterar Björn Bergman.

Han menar att många städer fortfarande står handfallna inför frågor som till exempel hur centrumkärnor ska kunna konkurrera med den växande externhandeln och hur man utvecklar en stad. En viktig politisk framtidsfråga handlar om att stadsutvecklingsfrågor inte bör spridas på för många departement vilket är fallet idag. Det behövs en samlad svensk stadspolitik menar Björn Bergman.

– Vi är en medlemsorganisation och vill vara ett verktyg för våra medlemmar att få ut sina frågor. När vi hjälps åt at driva stadsutvecklingsfrågor kan vi bättre stötta städers utveckling på ett tydligare sätt, säger han.

Fakta
Fastighetsägarna är en rikstäckande intresse- och branschorganisation som representerar drygt 16 000 medlemsföretag och som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Organisationen består av fem regionföreningar varav Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen (GFR) är den största med drygt 5 100 medlemsföretag som äger 16 500 fastigheter i 105 kommuner inom Västra Götalands-, Värmlands-, Hallands-, Jönköpings-, Kalmar- och västra Östergötlands län.

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Innemiljö/Utemiljö

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *