Content page
En förändring av hyresregleringen är oundviklig | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

En förändring av hyresregleringen är oundviklig


Är hyresregleringen verkligen den bästa lösningen eller kan en friare hyressättning vara ett sätt att komma åt bostadsbrist, svarthandel och andra problem på bostadsmarknaden? Det var frågor som diskuterades när Sveriges Byggindustrier och Fastighetsägarna drev debatten vidare om hyresregleringen på ett gemensamt seminarium i Almedalen.

Seminariet inleddes av Jan Jörnmark, docent i ekonomisk historia på Chalmers och Handelshögskolan i Göteborg. Han menade att hyresregleringen ger en extrem tröghet som låser fast bostadsmarknaden i storstäderna.

– Det är ingen utmaning att finna experter, politiker och branschföreträdare som vittnar om bristerna i det system Sverige valt för att bestämma hyror. Utmaningen ligger i att omsätta probleminsikten i ett brett förankrat reformarbete som leder till en bättre fungerande hyresmarknad, säger Martin Lindvall, näringspolitisk chef Fastighetsägarna.

Flera problem
I panelen, bestående av Sonny Modig, vd MKB, Mikael Granath, vd Willhem, och Barbro Engman, ordförande i Hyresgästföreningen, fanns en enighet om att vi har ett problem med bostadsbrist, svarthandel av hyreskontrakt, dålig rörlighet och ombildningar. Och som några underströk finner vi de största förlorarna bland samhällets svagare grupper. Vad det beror på och vad vi ska göra åt det skapade dock en stundtals livlig och het debatt.

– Det är något allvarligt fel på bostadsmarknaden när det som efterfrågas inte byggs. Det är effekten av den nuvarande hyresregleringen, sa Sonny Modig.

Politiska kommentatorer eniga
De politiska kommentatorerna Widar Andersson, Folkbladet, Erik Erfors, Expressen och Maria Eriksson, Svensk Tidskrift var alla överens om att utvecklingen mot ett annat system än dagens hyresreglering är oundviklig

– Frågan om hyresregleringens nackdelar måste vara en del av den bostadspolitiska diskussionen. Alla stenar måste vändas om vi ska få till en bättre fungerande bostadsmarknad och vi måste göra upp med vanföreställningen att dagens system är det enda möjliga och istället hitta nya lösningar, säger Björn Wellhagen, ansvarig för husbyggnadsfrågor Sveriges Byggindustrier.

Källa: Sveriges Byggindustrier

Fakta
Ca 3200 bygg-, anläggnings- och specialföretag har samordnat sin bransch- och arbetsgivarverksamhet i Sveriges Byggindustrier (BI).  BI verkar för att åstadkomma gynnsamma förutsättningar och villkor för byggföretagen. Därför agerar vi på riksplanet såväl som lokalt genom våra 27 lokalkontor gentemot bland annat riksdag och regering, myndigheter, politiker och fackliga organisationer. BI:s vision är ett hållbart byggande i världsklass. www.bygg.org
Källa: Sveriges Byggindusytier

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Bostad

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *