Content page
Framtidens Trygghetspris 2012 gick till Anders Krogh på GöteborgsLokaler | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Framtidens Trygghetspris 2012 gick till Anders Krogh på GöteborgsLokaler


Med följande motivering utsågs Anders till årets vinnare av Framtidens Trygghetspris:

“Genom sina tekniska kunskaper om fastigheterna och goda kontakt med våra hyresgäster ligger Anders i framkant för att upptäcka fel och brister som kan uppkomma i och vid fastigheterna.

Han lotsar våra hyresgäster genom sin hjälpsamhet och kunskap inom bl.a. trygghetsskapande åtgärder.

Han har ett genomgående trygghetstänkande även när det gäller fysiska åtgärder vilket ökar både trygghet och tillgänglighet både i och runt våra fastigheter.

Genom sin närvaro har han också byggt upp ett kontaktnät hos de som besöker torgen och får därigenom en god kännedom om vad som händer och sker. Anders har ett stort socialt patos och har genom sin sociala förmåga löst svåra situationer vilket gagnar tryggheten för hyresgäster och besökare till torgen.”

– Anders Krogh är en tekniskt mycket duktig person och kan se saker i säkerhetssystem som andra inte alltid tänker på, säger Magnus Henricson, fastighetsförvaltare vid GöteborgsLokaler.

Ett pris till
Ytterligare en medarbetare i Framtidenkoncernen fick Trygghetspris – Said Abdullahi, trygghetskonsulent vid Störningsjouren

Priset består av, förutom äran, ett diplom och en studieresa som har anknytning till temat Trygghet & Säkerhet.

Källa: GöteborgsLokaler

Fakta
GöteborgsLokaler förvaltar kommersiella lokaler för butik, kontor och kommunal verksamhet. Samtliga lokaler och fastigheter är geografiskt placerade inom Göteborgs kommun och en stor del av lokalerna är koncentrerade kring stadsdelstorg. Till största delen är fastigheterna byggda under 50-, 60- och 70-talet.

Källa: GöteborgsLokaler

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Bostad

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *