Content page
Nu är BREEAM-SE klar | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Nu är BREEAM-SE klar

Den svenska versionen BREEAM-SE av miljöcertifieringssystemet BREEAM Commercial är nu godkänd av BRE Global i England. Systemet används för att certifiera kommersiella kontor och handelsfastigheter. Det från början engelska systemet har under nästan två års bearbetats av medlemmar i Sweden Green Building Council och anpassats till svensk lagstiftning, svenska metoder och arbetssätt.

Den svenska anpassningen innebär att det blir lättare och billigare att miljöcertifiera byggnader. Kraven är ungefär desamma i den svenska som i den engelska versionen för att göra internationella jämförelser mellan byggnader möjliga. De största skillnaderna finns inom områdena energianvändning, materialval och inomhusmiljö.

–  Intresset för att miljöcertifieras enligt BREEAM-SE är stort och i dagsläget är det flera projekt som väntar på att certifieras enligt denna metod, säger Jonny Hellman, BREEAM Manager vid Sweden Green Building Council.

Manualen för BREEAM-SE färdigställs nu omgående och översätts till svenska. Den kommer därefter att läggas ut för remiss  bland medlemmarna och även testas i pilotstudier. Med början efter sommaren kommer Sweden Green Building Council starta utbildningen av Assessorer som kan certifiera efter den svenska manualen.

Lärare i England
–  Vi utbildar först lärare i England som sedan i sin tur skall utbilda Assessorer. Dessa lärare kommer att rekryteras bland erfarna svenska Assessorer i BREEAM Commercial, säger Carolina Lachmann, utbildningsansvarig vid Sweden Green Building Council.

BREEAM är ett brittiskt certifieringssystem där olika aspekter poängsätts tex byggnadens närhet till allmänna kommunikationsmedel, byggnadsmaterial, vilka föroreningar byggnaden kan ge upphov till. Bonuspoäng kan utdelas för innovationer.

Källa: Sweden Green Building Council

Fakta
Sweden Green Building Council är en ideell förening som ägs av medlemmarna öppen för alla företag och organisationer inom den svenska bygg- och fastighetsbranschen. Vi är en snabbt växande miljöorganisationen som miljöcertifierar byggnader, utbildar och driver på hållbart byggande. Vi nätverkar och påverkar både i Sverige och internationellt. Sweden Green Building Council skapar förutsättningar för en bebyggelse där hållbara lösningar efterfrågas och premieras.

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Innemiljö/Utemiljö

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *