Content page
Peab ökar kraven på arbetsmiljön | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Peab ökar kraven på arbetsmiljön

Peab skapar säkrare och tryggare arbetsplatser genom att satsa stort på arbetsmiljön under 2012. Nästa vecka sätter Peab extra fokus på arbetsmiljöarbetet och gör arbetsplatsbesök för att följa upp hur skyddsregler följs. Besöken har hittills bidragit till att skapa större medvetenhet om säkerheten på arbetsplatserna.

Peab tar under 2012 krafttag för att förebygga olyckor. En rad aktiviteter genomförs och den 11-15 juni genomförs en extra fokusvecka på arbetsmiljöfrågor. Under veckan kommer koncernledningen och chefer att besöka arbetsplatser för att diskutera ordnings- och skyddsregler med medarbetarna.

– Arbetsmiljön är en prioriterad fråga inom Peab och vi har system för att förebygga arbetsmiljörisker, säger Jan Johansson, Peabs VD och koncernchef.

Brister rättas till

Under våren har flertalet besök genomförts på Peabs arbetsplatser. Några brister framkom med att ordnings- och skyddsreglerna inte följdes, men efter besöken har problemen uppmärksammats och sedan lösts. Även attityden har förändrats till arbetsmiljöfrågor och lett till en ökad insikt om säkerhet.

– Våra aktiviteter hittills har visat ett stort engagemang och bra initiativ, vilket vi kommer bygga vidare på. I år sätter vi extra fokus på arbetsmiljön, men arbetet för att skapa en trygg och säker arbetsmiljö för alla inom koncernen fortsätter framöver, säger Maria Johansson, Peabs arbetsmiljöchef.

Målsättningen när året är slut är att efterlevnaden av ordnings- och skyddsregler ska vara 100 procent. Koncernledningens engagemang är viktigt och under fokusveckans arbetsplatsbesök följs ledningsbesluten upp vad det gäller arbetsmiljö. Nu har halva året gått och en utvärdering görs för att visa ifall det behövs ytterligare stöd för att nå målen.

Fakta
Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med en omsättning på 40 miljarder kronor och 15.000 anställda. Koncernens dotterföretag har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Aktien är börsnoterad på NASDAQ OMX Stockholm. Koncernkontoret ligger i Förslöv i Skåne.

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Innemiljö/Utemiljö

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *