Content page
ÖBO bygger radhus i stadsdelen Varberga | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

ÖBO bygger radhus i stadsdelen Varberga

Nya lägenheter i Varberga, Örebro.

 

Som ett led i utvecklingen av stadsdelen Varberga satsar ÖBO på nya boende- och ägandeformer. Man vill nu bygga 13 rad- och parhus i Varberga vid Varberga gård i en hyrköpsmodell där man först hyr och sedan kan välja att köpa om man vill.

Nya radhus, tillsammans med den pågående genomgripande renoveringen av husen i Varberga, gör att stadsdelen ytterligare ökar sin attraktion som en bra plats att bo på. Man avser att framöver bygga liknande radhus i Örnsköldsparken.

Fler lägenheter
ÖBO bygger om och bygger till på Södra Grev Rosengatan. 1999 byggdes det gamla Tullhuset på Södra Grev Rosengatan om till bostäder för äldre. Nu är det dags att förnya huset för att tillmötesgå dagens och framtidens behov. Bland annat ska det bli bättre logistik, inomhusmiljö och personalutrymmen samt ökad tillgänglighet med en ny hiss och enklare tillgång till utegården på baksidan. Dessutom bygger man på två våningar som gör att husets bostäder går från 44 lägenheter till 54. Huset får ett nytt trapphus med hiss som väsentligt ökar tillgängligheten för de äldre. Byggstart planeras till december 2012. och inflyttning sker under vintern 2013-14.

Förnyelse i kvarteret Karmen
I kvarteret Karmen, med adress Tunnelgatan 3-11 samt Hovstavägen 19-33, och 13-17, har ÖBO totalt 146 lägenheter som är byggda mellan 1962 och 63 och som behöver rustas. Framförallt är det de tekniska systemen som gjort sitt och det finns även krav på ökad tillgänglighet. ÖBO:s styrelse har beslutat att ta fram ett program för detta där vi startar med ett av punkthusen år 2013.

Renoveringarna är nödvändiga för att komma åt det energislöseri och de vattenskador som uppstår när de gamla systemen inte längre fungerar som de ska.

I juni har ÖBO en träff med hyresgästerna för att diskutera hur vi går vidare med förnyelsen.

Källa: Örebrobostäder AB

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Bostad

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *