Content page
Två av tre svenska arkitekter väljer stenhus åt sig själva | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Två av tre svenska arkitekter väljer stenhus åt sig själva


60 procent av svenska arkitekter skulle välja en murad eller putsad fasad om de skulle bygga ett hus åt sig själva. Det visar en undersökning som gjorts på Lunds Tekniska Högskola. En majoritet av dem skulle också välja en stomme av murverk. 87 procent av de tillfrågade arkitekterna ser goda möjligheter till kreativ arkitektur med murning och putsning.

Arkitekternas inställning och kunskaper om murat och putsat byggande är en del av resultatet av en undersökning som gjorts på uppdrag av SPEF, Sveriges Murnings- och Putsentreprenörsförening. Den har skett som telefonintervjuer med svarspersoner över hela landet. Förutom arkitekter har byggentreprenörer och köpare av småhus besvarat frågorna.

– Arkitekterna förefaller att uppskatta fördelarna och kvaliteterna med murade fasader och stommar i större omfattning än både byggentreprenörer och småhusköpare, säger Miklós Molnár, lektor i konstruktionsteknik på Lunds Tekniska Högskola, som ansvarat för undersökningen. Därmed utgör arkitekterna en mycket viktig målgrupp när det gäller att stärka det murade byggandets ställning i Sverige.

De tillfrågade arkitekterna förknippar ett flertal positiva begrepp med murat och putsat byggande, bland annat värmetröghet, robusthet, beständighet, vackert åldrande, lågt underhållsbehov, fuktsäkerhet och lufttäthet. Brist på bra hantverkare, tidskrävande och dyrt nämns som negativa faktorer.

Många med stor erfarenhet

73 procent av arkitekterna anser sig ha erfarenhet eller mycket stor erfarenhet av murade och putsade fasader medan bara 33 procent av arkitekterna säger sig ha erfarenhet av murade stommar. Samtidigt svarar 44 procent att de är intresserade av en kortare utbildning i murat och putsat byggande mot en mindre avgift.

Fuktproblemen med enstegstätade fasader har hos 40 procent av arkitekterna haft en negativ inverkan när det gäller synen på murat och putsat byggande. Lika många har inte ändrat uppfattning om byggmaterialets fördelar och möjligheter.

– Nästan hälften av arkitekterna betraktar puts på isolering och ventilerade skivor som obeprövad tekniska lösningar, säger Miklós Molnár. Bara några få procent skulle välja en fasad av puts på isolering eller puts på skiva om de skulle bygga ett hus åt sig själva.

De viktigaste faktorerna

Arkitekterna har också fått ange de viktigaste faktorerna som styr dem vid valet av fasad. Fuktbeständighet toppar listan, tätt följt av energiaspekter samt brand och ljud. Trender inom byggandet ansågs inte vara lika viktigt.

76 procent av arkitekterna bedömer att murat och putsat byggande har goda framtidsmöjligheter om fler beställare och brukare blir medvetna om kvaliteterna med de byggmetoderna. Ett ökat utbud av murverksprodukter genom den internationaliserade byggvarumarknaden skulle öka valmöjligheterna.

Åtta av tio arkitekter tror på nyttan med en oberoende portal med information om murat och putsat byggande. Undersökningen från LTH visar också att intresset för en internetbaserad informationskälla är stor även hos potentiella småhusköpare.

Källa: tegelinformation.se

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Arkitektur

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *