Content page
Stora delar av byggindustrin står åter stilla | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Stora delar av byggindustrin står åter stilla

Mats Åkerlind Foto: Rosie Alm

Sveriges Byggindustrier konstaterar att Byggnads utvidgat varslet gentemot rörinstallatörer i VVS-företagen och plåt- och ventilationsentreprenörer i Plåtslageriernas riksförbund PLR. Återigen drabbas byggföretagen av en förlamande konflikt. Åtgärderna kommer att omfatta närmare 2000 rörinstallatörer och plåtslagare, men indirekt 20.000 byggnadsarbetare, underentreprenörer och tjänstemän på berörda byggarbetsplatser. Närmare 25 procent av arbetsplatserna kommer att beröras. Nästa steg i den utbrutna konflikten träder i kraft den 11 maj klockan 15.00.

Konflikten handlar om att arbetsgivarna tackat ja till ett mycket kostsamt medlarbud som parterna arbetat fram tillsammans i en ganska lång process. Trots sin egen medverkan tackar Byggnads nej med hänvisning till ”för lite arbetstidsförkortning” och ”för låg lärlingsersättning”.

Lärlingsersättningar

Sveriges Byggindustrier kan konstatera att Byggnads kräver förändrade lärlingsersättningar trots att VVS-lärlingar under pågående utbildning direkt efter gymnasiet tjänar 22.000 kr i månaden i genomsnitt och redan efter något år närmare 26.000 kronor i månaden. En ersättning som i jämförelse med de flesta andra yrkeskategorier som är färdigutbildade är hög. Som färdigutbildad VVS-montörer tjänar man närmare 40.000 kronor i månaden i Stockholmsområdet och det helt utan studieskulder.

Sveriges Byggindustrier konstaterar vidare att mer än hälften av all arbetstidsförkortning redan idag tas ut som kontant ersättning istället för ledighet vilket rimligen innebär att berörda medarbetare inte anser att det behövs någon ytterligare arbetstidsförkortning till skillnad från deras fackliga företrädare.

– Det här är ytterst oroande. Den svenska modellen som utmejslats under mycket lång tid av ansvarstagande parter missbrukas och smutsas ner av en facklig organisation utan samhällsansvar. Återigen slår stridsåtgärder från Byggnads oproportionellt hårt mot våra företag. Vi har fortfarande inte arbetsfred utan Byggnads söker varje tänkbar konflikt utan urskiljning samtidigt som det enda våra företag önskar är att sköta sin verksamhet, säger Mats Åkerlind, förhandlingschef och vice vd, Sveriges Byggindustrier.

 

Byggsektorn har varslats minst sju gånger i år. Trots att en tredjedel av gällande avtalsperiod löpt ut har byggsektorn nästan inte haft en enda dag med full arbetsfred. Samtidigt ökar konkurrensen på våra arbetsplatser och detta riskerar hela byggsektorns konkurrensförmåga. Förutom trovärdigheten hos våra kunder drabbar detta ytterst sysselsättningen i våra byggföretag. Alla andra alternativ för att uppföra ett byggprojekt blir mer attraktiva i denna situation.

– Jag har blivit kontaktad av ett flertal upprörda medlemmar som förtvivlat undrar när detta ska upphöra. Företag som bygger sjukhus. Företag som renoverar bostäder med åldrade hyresgäster som evakuerats till tillfälliga och provisoriska bostäder på gården och blivit lovade inflyttning till semestern och nu undrar om det inte kommer att gå att flytta in. Förstår inte Byggnads konsekvensen av sitt agerande? Hur länge ska detta tillåtas fortgå och hur länge ska det dröja innan Byggnads medlemmar reagerar på ett så ansvarslöst agerande, säger Mats Åkerlind.

Källa: Sveriges Byggindustrier

 

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Övrigt

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *