Content page
Eriksberg förvandlas med hjälp av Uppsalaborna | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Eriksberg förvandlas med hjälp av Uppsalaborna

Linda Ryttlefors.

Stadsdelen Eriksberg står inför spännande förändringar de kommande åren. Uppsalahem är stor markägare i området och det finns potential för flera spännande nya bostadskvarter. Istället för att presentera ett färdigt förslag, bjuder Uppsalahem in till ett kreativt idéarbete tillsammans med Uppsalaborna, arkitekter, framtidsforskare och Uppsala kommun.

Tillgången på mark i attraktiva områden är en bristvara, staden har växtvärk och många vill bo centralt. Detta behov ska nya Eriksberg möta genom fler bostäder och mer stadsmässig, funktionsblandad kvarterstruktur med liv och rörelse, grönska och stor betoning på arkitektur, sociala mötesplatser, kultur och näringsliv. Samtidigt kommer många av husen i Eriksberg, främst husen från 1950- och 1960-talen, att renoveras. Hela projektet kommer att ske i dialog med Uppsalaborna.

Bra idéer

– Vi vet att Uppsalaborna har många bra tankar och idéer om hur staden ska utvecklas och hur Uppsala kan bli en ännu bättre stad att bo, arbeta och studera i, säger Linda Ryttlefors, kommunikationschef på Uppsalahem.  Det vill vi dra nytta av i utvecklingen av Eriksberg eftersom vi är övertygade om att det är nyckeln till en stadsdel som väcker stolthet.

Inbjudna till idéarbetet för Eriksberg är Uppsalabor, arkitekter, framtidsforskare och Uppsala kommun. Två idéforum inleder arbetet, en ny webbplats, www.nyaeriksberg.se, utvecklas och en modell över stadsdelen ställs ut på biblioteket i Eriksberg.

Goda förutsättningar

Förutsättningarna i Eriksberg för att skapa en stadsdel med höga ambitioner är de bästa tänkbara.

– Här har vi en fantastisk möjlighet att skapa en härlig stadsdel för många fler än idag, säger Benny Enholm, distriktschef Eriksberg på Uppsalahem. Flera fina bostäder i nära anslutning till naturen i Hågadalen och Stadsskogen, kaféer, annorlunda lekparker, kanske handel och konstupplevelser går att kombinera till något riktigt spännande. Vi vill att Eriksberg ska bli så mycket mer för många fler.

Processen fortsätter under hösten. Uppsalahem planerar att presentera förslag på stadsdelens utformning utifrån de idéer som kommit in under senvintern 2012.

Källa: Uppsalahaem

 

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Bostad

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *