Content page
Arcona energieffektiviserar Stockholm stad | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Arcona energieffektiviserar Stockholm stad

Arcona har fått i uppdrag av fastighetskontoret att modernisera tekniken i 24 fastigheter i Stockholm. Målet är att sänka byggnadernas totala energikonsumtion med 30 procent och koldioxidutsläppen med minst en tiondel. Arconas totalentreprenaduppdrag utgör det största delprojektet i fastighetskontorets 205-miljonerssatsning på energieffektivisering.

– Det har blivit något av vår specialitet att arbeta med publika och citybelägna byggnader. Det är en stor logistisk, men också spännande utmaning, att modernisera bland annat Stadshuset, Oscarsteatern, Stadsmuseet och Stadsbiblioteket, säger Jonas Wikström, projektchef på Arcona.

Förnyelse

I samarbete med YIT förnyas el-, rör/värme- och ventilationsinstallationer samt belysningsarmaturer i 24 Stockholmsfastigheter. Även styr- och reglerutrustning byts och kompletteras i många av fastigheterna. Projektet ska vara färdigställt till den första januari 2014.

I fastighetskontorets hela energieffektiviseringsprojekt ingår även andra satsningar på miljösmarta alternativ; dels utifrån ett miljöhänseende, dels för att på sikt göra stora kostnadsbesparingar.

– Vår målsättning är att miljöcertifiera en stor del av fastigheterna som nu genomgår en uppgradering. Vilka klassningar vi siktar på är ännu inte fastställt, säger Tommy Waldnert, ansvarig för energieffektiveringsprojektet på fastighetskontoret.

Källa: Arcona

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Miljö och energi

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *