Content page
Steen & Ström lämnar in bygglovsansökan för Kristianstad Nya Galleria | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Steen & Ström lämnar in bygglovsansökan för Kristianstad Nya Galleria

Entrén till Kristianstads Nya Galleria.

Steen & Ström, som utvecklar Kristianstad Nya Galleria, lämnar idag in bygglovsansökan med tidplanen att genomföra första spadtaget i början av september i år. Gallerian skall stå helt klar för en Grand Opening i oktober 2014 med en invigning av första etappen redan hösten 2013.

Arbetet med den nya gallerian går helt enligt tidplan, något Development Manager Lars Ingendoh är mycket nöjd med.

– Vi arbetar för högtryck för att hålla den snäva tidplanen och hittills har det mesta rullat på enligt planerna. Man skall ha respekt för den situation som råder i stadskärnan idag med många byggprojekt som sker parallellt, fortsätter han.

Det krävs extra ansträngningar och noggrann planering från alla berörda parter för att under-lätta för besökarna till city så mycket som möjligt. Drygt 200 parkeringsplatser kommer att iordningställas på den plats där resecentrum ligger idag som ersättning för de parkeringsplatser som tas i anspråk då första etappen av den nya gallerian börjar byggas.

Tillgänglig mötesplats

Gallerian kommer att byggas på samma plats som det befintliga Domushuset och breda ut sig på ömse sidor. Ett strategiskt läge i stadskärnan som alltid fungerat som en mötesplats.

– Funktionen som mötesplats har vi tagit fasta på då vi utvecklat vårt koncept. Gallerian kommer att ha en trivsam och välkomnande atmosfär med butiker som tillfredsställer hela familjen. Tillsamman med smidig parkering inomhus, fräscha toaletter, familjerum, lekytor, mysiga caféer och restauranger tror vi att besökarna kommer att uppskatta vår galleria, säger Lars Ingendoh.

Tillgänglighet och närhet är väsentligt för att en galleria skall bli framgångsrik. I direkt anslutning till den nya gallerian kommer en ny bussknutpunkt att byggas, promenad- och cykelvägar anläggs längs med kanalen och det nya p-huset kommer att ge plats för drygt 1100 bilar.

Projekt Kristianstad Nya Galleria omfattar totalt ca 62 000 kvm och kommer med sina 28 000 kvm handel att innehålla ungefär 70 butiker. Förutom handel omfattar projektet cirka 150 bostäder och drygt 1 100 parkeringsplatser.  Investeringen beräknas till drygt en miljard kronor. Läs mer på www.kristianstadnyagalleria.se

Källa: Sten & Ström Sverige AB

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Innemiljö/Utemiljö

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *