Content page
Locum utökar samarbetet med ISS | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Locum utökar samarbetet med ISS

Locum förvaltar åt Stockholms Läns landsting.

ISS tar hem ytterligare en upphandling inom svensk sjukvård och tecknar avtal med Locum, som förvaltar lokalerna åt Stockholms Läns landsting. Det innebär att ISS tar hand om reception och vaktmästeri åt närsjukhusen i Nacka och Handen i Stockholm de närmaste åren. Avtalet värderas till totalt 15 miljoner kronor.

ISS är en stor tjänsteleverantör till svensk sjukvård och levererar service till ett hundratal vårdcentraler och ett flertal närsjukhus. ISS har också sedan många år ett framgångsrikt samarbete med flera av landets sjukhus, såsom Sunderbyn sjukhus i Luleå, Danderyds sjukhus i Stockholm och Universitetssjukhuset i Linköping.

Nytt avtal

Det nya avtalet befäster ytterligare ISS ställning som den främste tjänsteleverantören till den svenska sjukvården.

Avtalet innebär en förlängning av befintligt samarbete när det gäller vaktmästeritjänsten medan receptionstjänsten inklusive kassahantering är ett nytt serviceuppdrag.

Uppdraget omfattar allt från varumottagning och mattransporter till kassahantering och information till besökande. Det innebär också att ISS övertar personal från tidigare entreprenör i Närsjukhuset i Handen.

Utvecklingsarbete

– Vi är mycket stolta att vi fått förtroendet att vara tjänsteleverantör till närsjukhusen i Nacka och Handen. Vi bygger vårt partnerskap med fokus på en effektiv serviceleverans och utvecklingsarbete, säger Ola Gunnarsson, affärsområdeschef ISS.

Källa: ISS Facility Services

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Övrigt

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *