Content page
Verkningslöst att utvidga ROT-avdraget | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Verkningslöst att utvidga ROT-avdraget


Sveriges Byggindustrier ifrågasätter regeringens utredning för att utvidga ROT-avdraget till hyresbostäder eftersom det inte skapar fler vita jobb. Att även Miljöpartiet och Riksbyggen tycks ha missat denna poäng framgår tydligt av en debattartikel i Dagens Industri.


– Regeringens utredningsdirektiv anger att anledningen till uppdraget är den eventuella skattemässiga skillnaden mellan hyresrätter och bostadsrätt. Miljöpartiet och Riksbyggen har utgångspunkten att ROT-avdraget ska vara boendeneutralt. Båda ingångarna rimmar illa med orsaken till att införa ROT-avdraget, nämligen att minska svartarbetet, säger Ola Månsson, vd för Sveriges Byggindustrier.

Färre svartjobb

– ROT-avdraget har från hushållens del hittills inneburit en kraftig minskad efterfrågan av svarta byggnadsarbeten samtidigt som utbudet också minskat påtagligt. Här fanns tyvärr en omfattande svart marknad innan ROT-avdraget infördes, fortsätter Ola Månsson.

– Varken utbud eller efterfrågan av svarta tjänster kommer att påverkas om ROT-avdraget skulle vidgas till att omfatta hyresbostäder eller bostadsrättsföreningar. Marknaden för svarta tjänster bland dessa är mycket liten i utgångsläget, konstaterar Ola Månsson och avslutar med att påminna om att en åtgärd inte kan lösa alla utmaningar som finns. Låt oss inte urholka vårt verktyg mot svartarbete!

Fakta Sveriges Byggindustrier:

Cirka 3 200 bygg-, anläggnings- och specialföretag har samordnat sin bransch- och arbetsgivarverksamhet i Sveriges Byggindustrier (BI).  BI verkar för att åstadkomma gynnsamma förutsättningar och villkor för byggföretagen. Därför agerar man på riksplanet såväl som lokalt genom 27 lokalkontor gentemot bland annat riksdag och regering, myndigheter, politiker och fackliga organisationer. BI:s vision är ett hållbart byggande i världsklass.

 

Källa: Sveriges Byggindustrier

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Bostad

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *