Content page
Nya vägar till klimatsmart tillväxt i norra Sverige | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Nya vägar till klimatsmart tillväxt i norra Sverige


Den 17 och 18 april samlas nationellt och regionalt ledande företrädare inom energi- och klimatområdet på konferensen Energivision Norr i Örnsköldsvik för att hitta nya vägar till klimatsmart tillväxt i norra Sverige.

– Våra naturresurser i Norrland får allt större betydelse för Sveriges framtida tillväxt och välfärd i takt med att energi och råvaror blir allt dyrare. Genom ökat samarbete mellan företag, forskning och förvaltning kan vi stärka norra Sveriges innovations- och konkurrenskraft, säger Birgitta Heijer, vik. landshövding i Västerbotten.

– Vi vill skapa en ekonomisk, social och miljömässigt hållbar tillväxt med fler företag, fler jobb och högre inkomster, fortsätter Birgitta Heijer.

Länsstyrelserna bakom initiativet

Initiativtagare till Energivision Norr är länsstyrelserna i Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland i samverkan med Energimyndigheten. Konferensen kommer att rotera årsvis mellan de fyra nordligaste länen.

– Det ska bli intressant att ta del av alla kunniga och inspirerande föredragshållare. För Västerbottens del har vi nyligen beslutat om en klimat- och energistrategi och Energivision Norr blir en perfekt mötesplats för oss att föra ut och diskutera vårt strategiska energi- och klimatarbete, säger Eila Eriksson, enhetschef på samhällsutvecklingsenheten på Länsstyrelsen Västerbotten.

Nya affärsmöjligheter, hållbara transporter och hållbar ombyggnad diskuteras och förevisas vid olika debatter, kunskapsseminarier och studiebesök samt utställningar med nationella och regionala företrädare för företag, forskning och förvaltning.

Anmälan och program

Den första Energivision Norr genomförs på Folkets Park i Örnsköldsvik den 18 och 19 april.

Program och anmälan hittar du på www.energivisionnorr.se.

Källa: Länsstyrelsen Västerbotten

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER På Gång

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *