Content page
Årsta kyrka nominerad i tävlingen Årets Stockholms­byggnad | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Årsta kyrka nominerad i tävlingen Årets Stockholms­byggnad

Årsta kyrka. Foto: Ioana Marinescu.

Tävlingen “Årets Stockholmsbyggnad” handlar om att skapa engagemang och diskussion om den moderna storstaden Stockholm. Varje år färdigställs många hundra byggnader i staden och flera av dessa är värda att uppmärk­sammas, inte bara för sin skönhet, utan för att de bidrar till stadens utveckling i form av nya mötesplatser, ny miljöteknik och nya funktioner.

Vem som helst har haft möjlighet att nominera en byggnad via sms, e-post eller brev. Stockholm stads stadsarkitekt har sedan gjort ett första urval som juryn utgått ifrån i sin överläggning om vilka 10 byggnader som blir de slutliga finalisterna. När juryn gjort sitt urval är det upp till allmänheten att rösta fram sin slutliga vinnare – flest röster vinner!

Om Årsta kyrka

Redan 1945 bildades Årsta kyrkostiftelse, som bestod en grupp Årstabor som ville verka för att det skulle byggas en kyrka i Årsta. Kyrkostiftelsen började samla in pengar och har ända tills invigningen i augusti 2011 enträget arbetat för att Årsta skulle få sin egen kyrka.

Först kom en klockstapel som köptes in från Fyrunga församling, det var 1952. 1969 stod församlingshuset färdigt. Fram till idag har församlingen vid olika tidpunkter arbetat med olika arkitektförslag fram till att man beslutade att uppföra kyrkan enligt Johan Celsings förslag. 15 april 2010 togs det första spadtaget och 21 augusti 2011 invigdes Årsta kyrka, kvarteret Kolsundet 4, av biskop Eva Brunne.

Redan en vecka efter invigningen gifte sig det första brudparet i kyrkan. Sedan dess har det varje vecka förrättats dop, vigslar och begravningargudstjänster, Även högmässor, veckomässor och verksamheter hålls för både barn och vuxna. En mängd visningar har hållits av kyrkan för både barn och vuxna.

Årsta kyrka är byggd i tegel, såväl invändigt som utvändigt och rymmer ca 200 personer. Två mindre kapell finns i anslutning till kyrkan, Stillhetens kapell och Barnens kapell.

Hur man röstar på Årsta kyrka

Du anger alternativ 3, dvs Kolsundet, när du röstar.
Rösta på något av följande sätt:

1. Via e-post (aretsstockholmsbyggnad@stockholm.se)

2. Sms:a ordet byggnad3  till nummer 71501. (Sms:et är kostnadsfritt, du betalar bara din ordinarie sms-kostnad.)

3. Skicka ett brev till: SBK, Box 8314, 104 20 Stockholm.

Vad vinner man?

Priset ger mer ära än pengar. Priset, som är en plakett på husets fasad samt diplom, delas ut till arkitekten, byggherren och ägaren av byggnaden. Prisceremonin sker i april.

Stadsbyggnadskontoret kommer även att dra tre vinnare bland dem som har röstat fram vinnarbyggnaden och priset är en Skyview-färd upp på utsidan av Globen i Stockholm för fyra personer/vinnare.

Källa: Enskede-Årsta församling

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Arkitektur

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *