Content page
Material- och miljö­revolution i fläkt­branschen | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Material- och miljö­revolution i fläkt­branschen

ebm-papst är med drygt 11 000 anställda och 17 produktions- anläggningar världsledande på utveckling och tillverkning av fläktar och motorer för bl a ventilationssystem. Årligen investeras ca 60 miljoner Euro i olika forsknings- och utvecklingsprojekt. Många av dessa projekt sker med målsättningen att utveckla produkter som drar mindre energi, är tystare och även mer miljövänliga. Genom att tillverka en fläkt med väggring av biomaterial visar ebmpapst att det går att spara energi och uppnå positiva miljöeffekter även i tillverknings-ledet, men också att ett helt nytt material kan ha bättre materialegenskaper än plast.

En majoritet av alla utvecklingsprojekt sker inom ramarna för ebm-papst utvecklingsstrategi GreenTech. ”Green” står för långsiktigt miljötänkande och ”Tech” för ambitionen att använda bl a nya material i kommande produktgenerationer. Ett exempel på en produktnyhet som illustrerar innebörden i GreenTech är en helt ny typ av energisnål fläkt där väggringen tillverkats av ett komposit- och biomaterial. Utvecklingen av fläktar med en väggring av biomaterial ligger i linje med ebm-papst ambition att företaget fram till år 2015 ska ha bytt ut ca 15 % av de plaster som används vid tillverkningen mot andra material.

Den exakta tidplanen för när fläktar med det nya materialet lanseras i Sverige är inte fastställd. Det faktum att ebm-papst i oktober tilldelades en guldmedalj vid tävlingen ”Materialica Design and Technology Award2012”i samband med Materialica Trade Fair i München visar dock att marknadsintroduktionen inte är långt borta.

Avgörande för att ebm-papst fick priset var de positiva effekterna det nya materialet ger under produktionsfasen i form av minskad energiförbrukning, mindre C02-utsläpp och även minskad miljöpåverkan genom ett mindre utnyttjande av naturresurser. Viktigt var också testresultat som visar att materialegenskaperna i flera avseenden är bättre än plast.

Väggringar tillverkade av det nya materialet har t ex bättre styvhet, de är lättare, risken för krympning och andra strukturförändringar efter lång användning minskar och motståndskraften mot temperaturförändringar och påverkan från t ex olja, vatten och smuts är bättre. Väggringarna behöver inte heller efterbehandlas genom bl a målning och slutligen finns det ytterligare en viktig fördel: väggringar av biomaterial har en ljuddämpande effekt och det innebär att framtidens lågenergifläktar från ebm-papst blir ännu tystare.

Källa: ebm-papst

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Fastighetssystem

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *