Content page
Fastighets­affär ger Uppsalahem rekordvinst | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Fastighets­affär ger Uppsalahem rekordvinst


Uppsalahemkoncernens resultat för 2011 är 1 591 (76) mkr före skatt. Rekord- resultatet härleds till reavinsten Uppsalahem gör i och med försäljningen av fastigheter och bostäder till Rikshem. Investeringarna i nyproduktion och förnyelse når också nya rekordnivåer med 900 mkr, vilket är en ökning med 60% från föregående år.

Mikael Rådegård, vd Uppsalahem.

2011 var en milstolpe för Uppsalahem, då bolaget under året genomförde Uppsalas största fastighetsaffär i modern tid. Uppsalahem blev därmed marknadsledande för bostäder för unga och studenter i staden. Produktion av 495 nya hyresrätter inleddes också, vilket resulterade i att Uppsalahem blev Sverigeledande i nyproduktion av hyresrätter. På den lokala bostadsmarknaden befäste Uppsalahem sin position som det ledande bostadsbolaget med sina över 15 600 bostäder.

– Uppsalahem ökade investeringarna i nyproduktion och förnyelse med över 60 % till 900 mkr 2011, vilket är en ny rekordnivå. Under de kommande åren planerar vi att förvärva resterande 49 % av Studentstaden, vilket årets vinst kommer bidra till stort, säger Mikael Rådegård, vd Uppsalahem.

Den vinst Uppsalahem gör går oavkortat tillbaka in i bolaget från ägaren Uppsala Stadshus AB. Därmed sker ingen aktieutdelning eller annan typ av utdelning. Exkluderat effekten av fastighetsaffären uppgår resultatet till ca 91 mkr, vilket i huvudsak kan förklaras av den milda vintern och lägre underhållskostnader.

– Uppsalahems rekordvinst är också en rekordvinst för Uppsalas bostadsmarknad och Uppsalaborna, den ger oss goda möjligheter att fortsätta med vår mycket höga nyproduktionstakt. Under 2012 kommer vi påbörja byggandet av ytterligare 528 nya hem, fortsätter Mikael Rådegård.

Källa: Uppsalahem

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Fastighetsmarknad

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *