Content page
Skånsk idrott energi­sparar i nytt projekt | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Skånsk idrott energi­sparar i nytt projekt


Nu startas ett nytt projekt för att spara energi i den skånska idrottsrörelsen. Att minska sin energianvändning är både ett sätt att minska belastningen på miljön och sänka driftskostnaderna. Projektet ”Klimatsmart idrott i Skåne” drivs i samarbete med Energikontoret Skåne med stöd av Region Skånes miljövårdsfond.

Enligt Energimyndighetens bedömningar går det att sänka elanvändningen med 25-35% i våra idrottsanläggningar. Ett syfte med projektet är att hitta dessa besparingar! Sänkt energianvändning kan innebära att mer pengar kan läggas på idrottsverksamheten istället för onödiga driftskostnader. Dessutom är det ett viktigt steg i att minska vår påverkan på miljö och klimat.

Välkommen på en träff med information, inspiration och handfasta tips:

TISDAG 27 MARS 2012 KL 17:00 – ca 19:30
• IDROTTENS HUS, Cafeterian, HELSINGBORG

TISDAG 10 APRIL 2012 KL 17:00 – ca 19:30
• FLYINGE HÄSTSPORTCENTRUM, Aulan, LUND

ONSDAG 11 APRIL 2012 KL 17:00 – ca 19:30
• BJÖRKVIKSHALLEN, Konferensrummet, HÖÖR

Under inspirationsträffarna ges information om energieffektivisering, inspiration, goda exempel och handfasta tips. Målet med träffarna är att hjälpa skånska idrottsföreningar i arbetet med att göra den skånska idrottsrörelsen mer energieffektiv och klimatsmart.

I projektet ”Klimatsmart idrott i Skåne” finns möjlighet för ett antal föreningar att få en fördjupad analys och konsultation på plats. Första steget för föreningar som vill ha stöttning i sin energieffektivisering är att börja se över energianvändningen i sin anläggning.

Anmäl dig på skaneidrotten.se > vi arbetar med > klimatsmart.

Källa: Skåneidrotten

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Miljö och energi

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *