Content page
Gräns­över­skridande samverkan för hållbart byggande | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Gräns­över­skridande samverkan för hållbart byggande

Samverkan över gränser ger hållbara lösningar.

Ett hus byggt av sunda material, är attraktivt i alla led; för byggare, fastighetsägare, hyresgäster – och kommande generationer. Den globala koncernen Saint-Gobain satsar avsevärda resurser på forskning och utveckling och är världsledande på hållbara lösningar för byggmarknaden. En viktig ingrediens i framgången är samverkan över företagsgränser i syfte att ta tillvara spetskompetens inom olika områden och hitta sunda, hållbara lösningar.

I Sverige representeras Saint-Gobain i byggsektorn av Ecophon, Emmaboda Glas, Gyproc, ISOVER, Norton och Weber. De samlades i en gemensam monter på Nordbygg 2012 under Saint-Gobains flagg, med temat Hållbart byggande.

Där presenterade de sunda helhetslösningar; produkter och system som är säkra, bekväma och energieffektiva och svarar upp mot kraven på hållbart byggande.

Besökarna i montern på Nordbygg fick bland annat ta del av det nyutvecklade, ventilerade fasadsystemet Ventisol EF som är ett samverkansprojekt mellan ISOVER, Gyproc och Weber.

– Intresset är stort och efterfrågan på sunda helhetslösningar ökar stadigt. I vår monter på Nordbygg presenterade vi system och produkter som svarar upp mot kraven på hållbart byggande. Och visade att vi kan bidra med kunskap och erfarenhet i alla led genom hela byggprocessen, säger Crister Larsson på Weber.

Källa: Saint-Gobain ISOVER

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Innemiljö/Utemiljö

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *