Content page
Falsk säkerhet på taken | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Falsk säkerhet på taken


Foto: C2 Vertical Safety.De långa och snörika vintrarna har satt säkerheten på taken i fokus. Idag finns utrustning och arbets- metoder som gör att riskfyllt arbete på höjd blivit säkrare och effektivare. Men det krävs mer. Det krävs ökad kunskap.

Rätt utrustning räcker inte för att göra arbetet på taken säkert. Lika viktigt är att ha kunskap om hur säkerhetsutrustningen ska användas för att undvika olyckor i samband med snöröjning, säger Marcus Björn, instruktör och ansvarig utbildare på C2 Training Center i Uppsala.

Varje vecka de senaste månaderna har Marcus Björn utbildat takskottare och andra yrkesgrupper i ett säkert och effektivt arbetssätt på höjd. Han är själv reparbetare med erfarenhet av tuffa uppdrag på branta tak och övertygad om att ökad kunskap minskar olyckorna och tillbuden.

– De vanligaste felen som orsakar olyckor och tillbud är att man väljer fel infästningspunkt, att man använder utrustningen fel och att man rör sig för långt bort från ankarpunkten. De här felen är enkla att undvika med rätt kunskap och det är bland mycket annat något som vi lär ut och tränar på under våra kurser.

Undvik de vanligaste felen på taket – öka din säkerhet.
Här en kort beskrivning hur du gör för att arbeta säkrare.

• FEL – Fästpunkten för linan som ska säkra dig om du faller är felvald.
• RÄTT – Välj noga ut en stor, stabil fästpunkt som håller. Kolla noga!

Att välja för klen infästningspunkt punkterar hela säkerhetssystemet på taket. Fästpunkten, där du kopplar fast din säkerhetslina måste klara en tyngd på 1 000 kilo – eller lika mycket som en liten Nissan Micra. Avloppsventiler, mindre fläktrör med mera går alltså bort. Välj större och stabilare fästpunkt som till exempel en skorsten eller basen på fundamentet till ett fläktrum. När du valt fästpunkt, dra och ryck i linan, sparka till lite och försäkra dig om att du valt något stort, stabilt som håller för att fästa in ditt säkerhets-system. Hittar du inget som är tillräckligt bra – välj en fästpunkt nere på marken på motsatt sida av taket som du ska arbeta på. Det kan vara en bil, ett träd eller något annat stort och stabilt. Var noga och välj rätt.

• FEL – Skyddsselen kombineras med fel utrustning.
• RÄTT – Kolla noga vad din sele ska kombineras med. Välj inget annat.

Fallskyddsselen är ett passivt skydd som fungerar på liknande sätt som ett bilbälte. Under arbetet följer den dina rörelser. Skyddsselen kombineras med ett glidlås eller fallskyddsblock som fungerar på samma sätt. Följsamt när du arbetar för att sedan sträckas och stoppa ett fall om du halkar eller faller. Bestäm dig för att arbeta med ett passivt fallskydd eller ett aktivt fallskydd. Välj utrustning som hör ihop. Kombinera inte mellan de olika systemen.

• FEL – Ankarpunkten är för långt bort och du riskerar ett pendelfall.
• RÄTT – Flytta med fästpunkten när du rör dig. Tänk på avståndet. Var noggrann!

Om du rör dig för långt ifrån din ankarpunkt och glömmer bort att räkna med pendeleffekten vid ett fall kan ett litet misstag medföra ett pendelfall. Risken att du skadas om du faller ökar eftersom avståndet till ankarpunkten är för långt bort och linan därmed för lång mellan dig och fästpunkten. För att undvika ett pendelfall, flytta med dig fästpunkten allteftersom du rör dig och håll koll på avståndet mellan dig och ankarpunkten.

Tips! Ett smart alternativ till arbete över stor bredd är att använda dubbla linor som fästs in diagonalt från kanterna på arbetsområdet. På så sätt kan man arbeta helt säkert utan risk för pendelfall. En effektiv metod som lärs ut på C2s kurser bland annat.

FAKTA
C2 Training Center är norra Europas största utbildningscenter. Centret är placerat i Uppsala och hit kommer elever från hela Sverige och delar av Europa. C2 Training Center drivs av C2 Vertical Safety som har många års erfarenhet av utrustning, utbildning och arbeten på hög höjd och är ledande i Sverige inom utbildningar på höjd. C2 Training Center är certifierat Petzl National Technical Partner.

Källa: C2 Vertical Safety

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Säkerhet

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *