Content page
Stabil temperatur ökar folk­hälsan | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Stabil temperatur ökar folk­hälsan


En rumstemperatur på 20-22° C är lämplig vid lättare fysisk aktivitet.Vi som bor i norra Europa tillbringar mellan 80 och 90 procent av våra liv inomhus. Därför är det viktigt att vi inte utsätts för stora temperaturväxlingar och drag eftersom det påverkar hälsan. Genom att välja rätt byggmaterial kan man se till att det inte uppstår ojämna och osunda temperaturförhållanden.

Man kan undvika drag och täta temperaturväxlingar och på så sätt minska risken för muskelspänningar, förkylningar, luftvägsinfektioner, torra slemhinnor och halsbränna bara genom att välja material med hög termisk massa, som till exempel tegel.

Tegel bidrar till att stabilisera inomhustemperaturen, eftersom det lagrar värme, när det är varmt i rummet eller solen står på. När det blir kallt i rummet avges värmen igen. Därför dämpar tegel upphettningen av huset på sommaren. I praktiken betyder de här egenskaperna att det behövs mindre värme för att nå den perfekta temperaturnivån, samtidigt som det behövs motsvarande mindre nedkylning ifall det blir för varmt.

Det är precis tvärtom för hus som byggts i lättare material, där stora temperatursvängningar innebär, att man måste tillföra och ta bort värmen (ofta på mekanisk väg) för att utjämna temperaturskillnaderna. Materialets termiska massa märks därför både på temperaturupplevelsen och avspeglar sig på värmeräkningen.

– Byggnadsstommen kan användas för att minska energiförbrukningen, förklarar Tomas Gustavsson, byggkonstruktör, Tomas Gustavsson konstruktioner AB i Lund. En tung stomme i ytterväggens inre del, innanför isoleringsskiktet, medför att temperatursvängningar under dygnet kan utnyttjas så att man inte behöver tillföra lika mycket energi som i en byggnad med lätt stomme. Ju fler så kallade interna värmelaster, till exempel hushållsmaskiner, datorer och lampor, man har i huset desto större potential till besparing. Den största skillnaden för bostadshus mellan tunga stommar och lätta är på komfortsidan. Hus med tung stomme har betydligt färre timmar med obekvämt hög temperatur sommartid. Och särskilt ger detta utslag i energivinst i hus där man väljer att installera komfortkyla.

Goda råd
– En rumstemperatur på 20-22° C är lämplig vid lättare fysisk aktivitet.
– Håll bostaden varm med minst 20° C i alla rum. Om sovrummet ska vara svalt under natten sänker man temperaturen under natten och ökar den igen på morgonen.
– Vädra tre gånger om dagen.
– Begränsa drag och temperaturväxlingar.

Källa: tegelinformation.se

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Innemiljö/Utemiljö

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *