Content page
Nöjdast kunder tredje året i rad | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Nöjdast kunder tredje året i radBostadsutvecklaren JM AB har de nöjdaste bostads- köparna i branschen 2011. Det visar Prognoscentrets KundMonitor – en årlig NKI-undersökning bland bostadsutvecklarnas kunder. Undersökningen har för tredje året i rad genomförts i samarbete med de ledande aktörerna i branschen. Resultatet redovisades på ett seminarium i Stockholm idag. Branschledaren JM uppvisar ett högt NKI-värde på 77, vilket kan jämföras med branschindex på 72. Kundnöjdheten har förbättrats i hela branschen då NKI ökat med tre poäng på ett år. Prognoscentrets KundMonitor följer allmän praxis inom nöjdhets- mätningar och resultatet är därmed jämförbart med t.ex. NKI-värden från Svensk Kvalitetsindex.

Undersökningen omfattar en klar majoritet av branschen, med underlag från drygt 3250 bostadsköpare. Företagens kunder får i samband med inflyttningen i den nya bostaden möjlighet att besvara hur nöjd man är med det företag som planerat och byggt bostaden man köpt. Vidare bedömer också kunderna kvaliteten på företagets verksamhet. Undersökningens resultat ska främst ligga till grund för aktörernas kontinuerliga förbättringsarbete i syfte att öka kundnöjdheten. En del företag väljer även att genomföra en motsvarande undersökning när kunden bott två år i bostaden. Resultat från den senare tidpunkten visar att bostadsutvecklarna har en utmaning i att upprätthålla nöjdheten över tid. De faktorer som främst påverkar nöjdheten hos bostadsköpare är pålitlighet och service gentemot kunden, där det i dag finns stora skillnader såväl inom branschen som mellan företagens projekt. Som tack för att kunderna besvarar undersökningen skänker företagen pengar till välgörande ändamål. För 2011 uppgår summan till 210 000 kr.

– Det är intressant att se hur företagens intresse för kundnöjdhet växer och att resultaten också förbättras. Sammantaget har hela branschen mycket att vinna på den här utvecklingen. Idag finns stora skillnader i den kvalitet som kunden möter, framför allt när det gäller hur pålitligt företagen agerar, säger Ellinor Lindström affärsområdeschef på Prognoscentret.

Källa: Prognoscentret

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Fastighetsmarknad

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *