Content page
Industriellt träbyggande tar marknadsandelar | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Industriellt träbyggande tar marknadsandelar


Under det senaste decenniet har det moderna träbyggandet fått ett verkligt genombrott i Sverige. Nyckeln heter industriellt träbyggande. Bland samtliga nybyggda bostäder är idag drygt 50 procent uppförda med trästomme. Därmed är numera trä det vanligaste stommaterialet vid nybyggande i Sverige.

– Industriellt byggande är en efterlängtad modernisering av byggmetoderna. Det handlar helt enkelt om ett nytt byggande för en ny tid, där miljö och klimat men även tid, kostnader och kvalitet spelar en central och självklar roll, säger Bertil Stener, direktör Svenskt Trä, Skogsindustrierna.

Industriellt träbyggande innebär att större delen av byggprocessen sker i en fabrik som finns på annan plats än själva byggarbetsplatsen. Byggelement och hela rum förtillverkas i en skyddad miljö, där vaken väder eller vind stoppar processen. Hela byggnader levereras sedan som en komplett byggsats.

Fakta byggande:

– Småhus/enfamiljshus: över 90 procent av enfamiljshusen som byggdes i Sverige 2010 var i trä (trästomme).

– Flervåningshus: drygt 15 procent av flervåningshusen som byggdes i Sverige 2010 var i trä (trästomme). Ökningen har varit dramatisk: från 1 procent år 2000 till 15 procent år 2010.

– För samtliga bostäder, både enfamiljshus och flerfamiljshus, är andelen nybyggda bostäder uppförda med trästomme drygt 50 procent. Trä är därmed det vanligaste stommaterialet vid nybyggande i Sverige.

– Trä är det enda förnybara byggmaterialet som används i större utsträckning. Genom ökat träbyggande kan byggsektorns klimatpåverkan radikalt minskas.

Källa: Skogsindustrierna

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Fastighetsmarknad

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *