Content page
100 nya lägenheter per år i Helsingborg | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

100 nya lägenheter per år i Helsingborg


Wallenstam har undertecknat en avsiktsförklaring med Helsingborgs stad avseende nyproduktion av cirka 100 bostäder per år under en sexårsperiod. Avsiktsförklaringen är villkorad av beslut i kommunfullmäktige. Överens- kommelsen innebär i korthet att Helsingborgs stad ska verka för att på kommunens mark erbjuda Wallenstam tomter med byggrätter för nyproduktion av bostäder och då främst hyresrätter.

– Vi har varit engagerade i Helsingborg i 25 år och tycker det är väldigt trevligt att ta ett nytt steg tillsammans med kommunen och på ett konkret sätt kunna bidra till nyproduktion av energieffektiva bostäder här, säger Thomas Dahl, vice vd för Wallenstam.

– Helsingborg är en attraktiv stad dit många vill flytta. Därför är det glädjande att vi har kunnat få till stånd en avsiktsförklaring med Wallenstam som betyder att ännu fler hyresrätter kommer att byggas i Helsingborg framöver, säger Peter Danielsson (M) kommunstyrelsens ordförande.

– Överenskommelsen betyder fler och bättre bostäder i Helsingborg. Vi betraktar Wallenstam som en mycket seriös aktör. Från stadens sida önskar vi nu en skyndsam fortsatt process. Så att både helsingborgare och blivande helsingborgare får fler trivsamma bostäder, säger Magnus Jälminger (M) ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Wallenstam förvaltar i dagsläget cirka 700 lägenheter i Helsingborg och då främst i innerstaden och Tågaborg.

– Vi har under ett flertal år arbetat aktivt med nyproduktion i både Stockholm och Göteborg. Med denna avsiktsförklaring blir vår nyproduktionssatsning komplett i samtliga våra regioner då även Helsingborg inkluderas. Vi ser fram emot att tillsammans med Helsingborgs kommun bidra till en positiv och hållbar stadsutveckling även här, säger Thomas Dahl, vice vd för Wallenstam.

Källa: Wallenstam

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Fastighetsmarknad

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *