Content page
Bred satsning på arbets­miljö och säkerhet i bygg­industrin | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Bred satsning på arbets­miljö och säkerhet i bygg­industrin

Ola Månsson, vd för Sveriges Byggindustrier. Foto: Rosie Alm


Sveriges Byggindustrier bjuder in till den största satsningen på arbetsmiljö i organisationens historia.

– Vi har förberett detta en längre tid och vill nu konkretisera det så att ord omsätts till handling. Medarbetarnas säkerhet och trivsel är av största betydelse inte minst ur ett ekonomiskt och rekryteringsmässigt perspektiv, säger Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier.

Sveriges Byggindustrier har överlämnat en inbjudan till samtliga sina fackliga motparter; Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Unionen samt LO-facken Byggnads och SEKO för att förbättra arbetsmiljön och minimera olycksfallsrisken i byggbranschen. Tjänstemannafacken har redan uttryckt sitt stöd för satsningen och Sveriges Byggindustrier räknar med att övriga fackförbund också ska medverka aktivt.

– Sveriges Byggindustrier och våra medlemsföretag ser arbetsmiljön som den viktigaste frågan som vi behöver arbeta med dagligen. Tillsammans kommer vi att skärpa våra ansträngningar att påverka attityderna till säkerheten ute på arbetsplatserna, säger Ola Månsson.

Överenskommelsen är inte en del av avtalsrörelsen utan ett resultat av ett arbete som Sveriges Byggindustrier bedrivit under lång tid.

– Vi hoppas nu att även Byggnads ska känna sig trygga med att vi tar de här frågorna på allvar, säger Ola Månsson.

Totalt sett har byggbranschen aldrig varit säkrare än vad den är idag och det sker långt färre olyckor än för tio år sedan. Svensk byggindustri har även den lägsta sjukfrånvaron inom svensk industri och den högsta trivseln jämfört med andra näringsgrenar, men Sveriges Byggindustrier vill ytterligare driva på den positiva utvecklingen.

Källa: Byggindustrier

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Övrigt

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *