Content page
Mer aktivitet på bomarknaden i januari | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Mer aktivitet på bomarknaden i januari


Villapriserna har på riksnivå gått ned med fyra procent det senaste året och bostadsrättspriserna tre procent. Under de senaste tre månaderna har villa- priserna backat med två procent och bostadsrätterna med tre. Under januari månad gick villapriserna upp med en procent och bostadsrättspriserna steg med fem procent.

– Statistiken visar att det skett en viss stabilisering av priserna under januari. Vi får signaler om att aktiviteten på bostadsmarknaden åter ökat. Det är dock ännu för tidigt att tala om ett trendbrott då vi fortfarande befinner oss i en svårprognostiserad ekonomisk tid vilket ger effekter på människors beteende på bostadsmarknaden, säger Claudia Wörmann analysansvarig Mäklarsamfundet.

– Det tar olika lång tid för säljare och köpare att vänja sig vid ett nytt läge på bostadsmarknaden. Som säljare är det lättare att anpassa sig uppåt. Nu verkar det dock som att köpare och säljare har vant sig vid det nya och lättare kommer till överenskommelse, avslutar Claudia Wörmann.

Prisstatistik senaste månaden*, BOSTADSRÄTTER, januari 2012

Statistiken baseras på försäljningen av 3 945 bostadsrätter under januari 2012, jämfört med december 2011. Prisutvecklingen för bostadsrätter baseras på kr/m2(kronor per kvadratmeter).

Prisutveckling 1 månadPris (kronor)
Riket+ 5%22 462
Centrala Stockholm+ 2%55 336
Storstockholm– 1%33 037
Centrala Göteborg± 0%35 048
Storgöteborg– 1%23 033
Centrala Malmö+ 2%19 945
Stormalmö+ 8%17 789

 

Prisstatistik senaste månaden*, VILLOR, januari 2012

Statistiken baseras på försäljningen av 1 706 villor under januari 2012, jämfört med december 2011. Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet).

Prisutveckling 1 månadPris (kronor)
Riket+ 1%2 166 000
Storstockholm+ 4%3 636 000
Storgöteborg+ 5%2 966 000
Stormalmö– 1%2 889 00

 

Prisstatistik 3 och 12 månaders glidande medelvärde, BOSTADSRÄTTER

Statistiken baseras på försäljningen av 12 370 bostadsrätter under november 2011 – januari 2012. Tremånaderssiffran är en jämförelse med augusti 2011 – oktober 2011 och tolvmånaderssiffran med november 2010 – januari 2011.

Utveckling 3 månaderUtveckling 12 månader
Riket– 3%– 3%
Centrala Stockholm– 3%– 6%
Storstockholm– 3%– 5%
Centrala Göteborg– 3%– 7%
Storgöteborg– 6%– 6%
Centrala Malmö– 3%– 9%
Stormalmö– 7%– 7

 

Prisstatistik 3 och 12 månaders glidande medelvärde, VILLOR

Statistiken baseras på försäljningen av 5 798 villor under november 2011 – januari 2012. Tremånaderssiffran är en jämförelse med augusti 2011 – oktober 2011 och tolvmånaderssiffran med november 2010 – januari 2011.

Utveckling 3 månaderUtveckling 12 månader
Riket– 2%– 4%
Storstockholm– 2%– 4%
Storgöteborg– 1%– 4%
Stormalmö– 2%– 5%

 

Prisstatistik Fritidshus

Statistiken baseras på försäljningen av 4 906 fritidshus mellan februari 2011 och januari 2012. Medelpriset för ett fritidshus i riket var under denna period 1 346 000 kronor, vilket är en nedgång med -1 procent jämfört med föregående 12-månadersperiod.

Siffrorna för den senaste månaden är att betrakta som preliminära då en viss eftersläpning i inrapporteringen förekommer.

Källa: Svensk Mäklarstatistik

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Fastighetsmarknad

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *