Content page
Näranollutsläppshus borde vara målet | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Näranollutsläppshus borde vara målet


Målet 2020 bör vara näranollutsläppshus, dvs att vi bygger nya hus som inte orsakar utsläpp som skadar klimatet och miljön. Det anser Svebio i ett remissyttrande med anledning av att EU har antagit ett direktiv som säger att alla nybyggda hus 2020 ska vara näranollenergibyggnader.

– Noll energi är inte huvudsaken, utan noll klimatpåverkan, menar Gustav Melin, vd i  Svebio. Boendet kommer alltid att kräva energi i vårt kalla klimat, men det ska vara lite energi och framför allt ska den vara förnybar och inte orsaka utsläpp av klimatgaser. Solvärme och biobränslen är bra exempel på energikällor som med fördel kan utnyttjas. Idag missgynnas tyvärr dessa energikällor, liksom miljövänlig fjärrvärme, av nybyggnadsreglerna.

Svebio underkänner i remissyttrandet också regeringens definition av näranollenergibyggnader. Enligt regeringens förslag skulle direktivet vara uppfyllt redan med dagens nybyggnadsregler. Nya hus i Sverige förbrukar en hel del energi, i småhusens fall nästan enbart som el, och de kan inte betraktas som nollenergihus, enligt Svebio.

Källa: Svebio – Svenska Bioenergiföreningen

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Miljö och energi

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *