Content page
DNA-test upptäcker hussvamp tidigt | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

DNA-test upptäcker hussvamp tidigtÄkta hussvamp är en av de mest fruktade skadegörarna av byggnader och många gånger är vi inte skyddade genom våra vanliga villaförsäkringar. I genomsnitt kostar en sanering och renovering av en byggnad som drabbats runt 150 000 kronor och hus som inte går att rädda får rivas. Det hittas betydligt fler skador av Äkta hussvamp nu än det gjordes för några år sedan. Det beror delvis på att fler hus besiktigas idag, men även på att vi fått ett något varmare och fuktigare klimat, säger Sigge Bengtsson, Produktansvarig, Anticimex.

– En fördel med testet är att husägaren själv kan ta ett dammprov och att dolda hussvampangrepp kan upptäckas tidigt. Vi ser också en nytta när man ska köpa villa, fritidshus eller bostadsrätt och vill göra en första kontroll. Självklart ska man göra en noggrann auktoriserad besiktning också, men DNA-testet är ett snabbt hjälpmedel för att enklare upptäcka dolda angrepp. Tidig upptäckt betyder ofta lägre kostnader för att åtgärda skadan, säger Anne Kihlgren, VD Dynamic Code.

Det är Linköpingsföretaget Dynamic Code, som har tagit fram DNA-testet för Äkta hussvamp. Provtagningen sker genom att ett enkelt dammprov tas med en bomullspinne på några olika ställen i byggnaden. Provet skickas i en returförpackning till Dynamic Codes ackrediterade laboratorium där det analyseras. Svaret hämtas efter 2-4 dagar på hemsidan, dynamiccode.se, eller via telefon, med hjälp av en personlig kod. Om det skulle visa sig att hussvamp är påvisat, får man med testsvaret möjlighet att ta direkt kontakt med Anticimex för professionell hjälp.

– För en fastighetsköpare kan det vara välinvesterade pengar att innan ett köp göra ett test för att se om det finns spår av Äkta hussvamp. Våra egna besiktningsmän kommer att använda testet när det är svårt att komma åt själva svampangreppet och för att med säkerhet fastställa om det är Äkta hussvamp eller inte, avslutar Sigge Bengtsson Produktansvarig, Anticimex.

DNA-testet säljs på Anticimex och Dynamic Codes hemsidor och kostar 1250 kr.

DNA-testet är specifikt för s.k. Äkta hussvamp, Serpula lacrymans, har en säkerhet på 98% och är ackrediterat av Swedac.

Källa: Dynamic Code

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Innemiljö/Utemiljö

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *