Content page
Ökad efterfrågan på bostads­marknaden | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Ökad efterfrågan på bostads­marknaden

Mycket folk på visningar i januari. Foto: Fastighetsbyrån.

Fler folk på visningarna och ökad efterfrågan. Så beskriver mäklarna på Fastighetsbyrån, Sveriges största mäklarföretag, bostadsmarknaden just nu. Nästan 70 % anger att det är fler besökare på visningarna efter Nyår och en majoritet bedömer att efterfrågan har ökat, enligt en enkät som företaget genomfört.

För att få en ögonblicksbild av marknaden har Fastighetsbyrån frågat sina kontor om läget på bostadsmarknaden efter de två första visningshelgerna 2012. 70 kontor runt om i landet har svarat och resultaten visat att det skett en förändring på marknaden.

43 % av kontoren anger att det kommit något fler visningsbesökare på visningarna i januari jämfört med de sista helgerna i december. 35 % anger att det kommit mycket fler visningsbesökare.

När kontoren får gör en bedömning av efterfrågan efter Nyår så anger 54 % att den ökat. 40 % svarat att efterfrågan ligger på samma nivå som innan Nyår. Endast 6 % bedömer att efterfrågan minskat.

– Man kan se en tydlig förändring i hur våra mäklare upplever marknaden. Många rapporterar om betydligt fler visningsdeltagare och budgivningar förekommer på ett helt annat sätt än innan Nyår. Det kan finnas ett uppdämt köpbehov och räntesänkningen i december kan ha stimulerat marknaden. Dock ska vi vara försiktiga med att dra för stora växlar på detta. Det kan vara en tillfällig förändring i marknaden, säger Lars-Erik Nykvist, VD på Fastighetsbyrån.

På Södermalm i Stockholm har förändringen på marknaden varit tydlig.

– Det är en påtaglig skillnad. Vi har betydligt fler visningsbesökare efter Nyår och det är fler som lagt bud på de lägenheter jag förmedlat. Jag har redan skrivit kontrakt på nio bostäder. En bra början på året både för mig, mina säljare och glada köpare, säger Pia-Lotta Svensson, mäklare på Fastighetsbyråns kontor på Södermalm i Stockholm.

FRÅGOR OCH SVAR FRÅN UNDERSÖKNINGEN:

Hur bedömer du att efterfrågan på marknaden utvecklats efter Nyår:

Ökad efterfrågan 54 %

På samma nivå 40 %

Minskad 6 %

Hur var antal besökare på visningarna i januari (de två första) jämfört med de sista helgerna innan Jul?

Mycket färre 3 %

Något färre 2 %

Lika mycket 17 %

Något fler 43 %

Mycket fler 35 %

 

Källa: Fastighetsbyrån

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Bostad

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *