Content page
Rättslig prövning av Servicekontorets verksamhet välkomnas | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Rättslig prövning av Servicekontorets verksamhet välkomnas


Sveriges Byggindustrier välkomnar att Konkurrensverket nu lämnat in en stämningsansökan till Stockholms tingsrätt mot Servicekontoret i Borås.
– Det är viktigt att få den här frågan prövad, det är en viktig princip för ett sunt företagsklimat, säger Ola Månsson, vd på Sveriges Byggindustrier.

Sveriges Byggindustrier har under en rad år påtalat att Servicekontoret, i strid med konkurrenslagen och kommunallagen, har sålt tjänster i form av mark- och anläggningsentreprenadarbeten. Det vi vänder oss emot är att Servicekontoret med hjälp av skattemedel helt sätter en sund konkurrens ur spel. Servicekontoret kan i praktiken inte ens gå i konkurs och de får, förutom de privata uppdrag de åtar sig, även löpande uppdrag från Borås kommun genom att helt enkelt dumpa priserna.

Efter tiotals år av ifrågasättande gjorde vi till slut en anmälan till Konkurrensverket för att få en rättslig prövning. Detta kommer förhoppningsvis att tydliggöra reglerna och stoppa kommunen från att driva verksamhet som är negativ för konkurrensen, för företagande och i slutänden för både konsumenter och skattebetalare.

– Vi ser till våra medlemsföretags intressen men vi vet också att många kommuner, liksom vi, har som ett prioriterat mål att stimulera privat företagsamhet och lokalt näringsliv. Vi hoppas att den rättsliga prövningen ska leda till att förhindra denna typ av affärsverksamhet i framtiden, säger Ola Månsson.

Källa: Sveriges Byggindustrier

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Juridik

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *