Content page
Studie om äldres boende i framtiden | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Studie om äldres boende i framtiden


Micasa Fastigheter kommer tillsammans med ett antal företag och organisationer delta i en undersökning om rekord- generationens förväntningar på framtiden i regi av Kairos Future.

– Det är av stor vikt för oss att veta vilka önskemål och förhoppningar framtidens äldre kommer att ha på sin livskvalitet, där boende ingår, säger Anders Nordstrand, VD Micasa Fastigheter.

I Kairos Futures äldrestudie tillfrågas 55–75- åringar i hela Sverige om deras förväntningar inför framtiden. Tanken är att kartlägga den generation som står inför att gå i pension och de som sedan några år pensionerats.

Studien syftar till att undersöka vilka förväntningar man har på framtiden, identifiera grundläggande värderingar och förhoppningar. Man kommer titta på synen på konsumtion, arbetsliv, hälsa, vård och omsorg samt boendet.

Parallellt med denna studie kommer också en anhöriggrupp studeras. Man tittar på vilka preferenser 25–55 åringar har kring att vara en äldreanhörig. Frågor som vilken roll man förväntas ha som anhörig och hur man vill umgås med sina äldre anhöriga kommer att lyftas. Vilka förväntningar på boende har de anhöriga i denna åldersgrupp?

Utöver dessa två enkätundersökningar kommer en blogganalys göras på cirka 400 000 bloggar, syftet är att ta reda på hur dessa publicister ser på äldrefrågor. Man kommer också intervjua beslutsfattare, forskare och organisationer.

Källa: Micasa Fastigheter

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Bostad

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *