Content page
Silverstämpel på HSBs hus | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Silverstämpel på HSBs hus

Silverstämpel på HSBs hus.

HSB Göteborg vässar miljöambitionerna ytterligare. Från och med 2012 kommer samtliga nyproduktionsprojekt att silvercertifieras enligt det svenska miljöklassningssystemet ”Miljöbyggnad”.

Miljöbyggnad är ett certifieringssystem som utgår från svenska bygg- och myndighetsregler samt svensk byggpraxis. Det är förhållandevis enkelt och kostnadseffektivt att använda, och samtidigt fungerar det bra för att styra mot miljömässigt hållbara byggnader.

– Det är bra att det nu äntligen finns ett certifieringssystem som är anpassat för den svenska marknaden. Här får köparen av en bostadsrätt ett tydligt kvitto på att bostaden har en särskild kvalitet när det gäller energi, inomhusmiljö och material. Likaså ger certifieringen en långsiktig trygghet för bostadsrättsföreningen, säger Peter Gipperth energi- och miljöchef på HSB Göteborg.

Certifieringen ställer höga krav på exempelvis energihushållning, inomhusmiljö, sunda materialval, skydd mot fukt, buller och radon i nyproduktionsprojekt. Var och en av de femton indikatorerna i Miljöbyggnad värderas och vägs samman till ett betyg för hela byggnaden.

– Miljöbyggnad erbjuder ett verktyg för att hushålla med energi, förbättra inomhusmiljön och minska användningen av farliga ämnen som skadar klimatet och vår miljö, säger Peter Gipperth.

Sverige har idag endast ett tiotal nyproducerade byggnader som miljöklasscertifierats. Först ut av samtliga HSB Göteborgs nyproduktionsprojekt att ansöka om en silverstämpel blir de omtalade poolhusen vid dockan på västra Eriksberg, HSB brf Ängön.

– Miljöcertifiera går helt i linje med det energi- och miljöarbete vi prioriterat under många år på HSB. Ett av de största och viktigaste kraven vi har är just att minska energianvändningen i samtliga nyproducerade bostäder som vi bygger. Så ett enkelt och genomtänkt certifieringssystem för bostadsbranschen är mer än välkommet, säger Peter Gipperth.

Källa: HSB

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Innemiljö/Utemiljö

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *