Content page
Ny bok hjälper entreprenören | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Ny bok hjälper entreprenören


Med undantag för konsumenttjänstlagen finns det ingen entreprenadlag i Sverige. När det gäller byggnader och anläggningar har vi istället ett system som består av olika versioner av Allmänna bestämmelser, framtagna av aktörerna på marknaden. En av de Allmänna bestämmelserna är AB 04 som behandlas i den nya boken Entreprenören och entreprenaden.

Författaren bakom Entreprenören och entreprenaden. Några centrala frågor i AB 04 är Åke Rådberg som har mångårig erfarenhet av entreprenadjuridisk verksamhet. Han var tidigare chefsjurist vid Sveriges Byggindustrier, och har också, som företrädare för entreprenörsidan, deltagit i förhandlingar och revideringsarbete vid utformningen av olika Allmänna bestämmelser, däribland just AB 04 – Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader. AB 04 föregicks av flera års förhandlingar mellan företrädare för entreprenörer och beställare och i Entreprenören och entreprenaden kommenterar Åke Rådberg resultatet och berättar en del om de kompromisser som krävdes vid framtagandet.

Vill öka förståelse och kunskap

AB 04 är det centrala dokumentet i entreprenadsammanhang och innehåller 132 paragrafer.

– Olika författare har ägnat stor möda åt att kommentera samtliga dessa. Min avsikt är mer begränsad. Jag vill koncentrera mig på de stadganden som ofta är föremål för diskussion och frågor. Syftet med denna bok är sålunda att klargöra vissa centrala stadganden i AB 04 och AB-U 07. Min förhoppning är att ett mer begränsat angreppssätt ska bidra till ökad klarhet om vilka konsekvenser bestämmelserna får i olika situationer, säger Åke Rådberg som menar att boken passar alla som i sin yrkesmässiga verksamhet kommer i kontakt med AB 04.

– Min förhoppning är att många ska läsa boken men framför allt att de som läser den ska få svar på de frågor de har eller åtminstone en och annan värdefull synpunkt, säger han.

Sammanvägning av intressen

Bakom de Allmänna bestämmelserna står Byggandets Kontraktskommitté, BKK, en förening med företrädare för olika aktörer inom byggsektorn. Bestämmelserna utgör en sammanvägning av de olika partsintressen som finns representerade i föreningen och sammanvägningen görs utifrån principen om konsensus, vilket alltså förutsätter kompromissvilja hos parterna.  Åke Rådberg uttrycker det som att de Allmänna bestämmelserna utgör branschens ”minsta gemensamma nämnare”.

Källa: Svensk Byggtjänst

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Juridik

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *